Studentenhuisvesting Zernike en prostitutieleeftijd in raadscommissies

Moet de minimumleeftijd van prostituees in de Stad van 18 jaar omhoog naar 21 jaar? En is de Zernike Campus een geschikte locatie voor studentenhuisvesting? Dat zijn twee van de onderwerpen die woensdag 4 maart in commissievergaderingen van de Groningse gemeenteraad aan de orde komen.

Er zijn woensdag drie commissievergaderingen. Financiën en Veiligheid vergadert vanaf 13.00 uur, de commissie Ruimte en Wonen vanaf 16.30 uur en Onderwijs en Welzijn begint ’s avonds om 20.00 uur. Deze openbare vergaderingen zijn in de oude raadzaal van het stadhuis. Ze zijn ook online live te volgen via de website van de gemeenteraad: groningen.nl/gemeenteraad.

Misstanden
In de commissie Financiën en Veiligheid willen CDA en ChristenUnie naar aanleiding van de documentaire ‘Jojanneke in de prostitutie’ in debat over verhoging van de prostitutieleeftijd in de Stad van 18 naar 21 jaar. Seksuele uitbuiting van jonge en kwetsbare vrouwen en mensenhandel door loverboys en pooieren zijn volgens de raadsleden Anne Kuik (CDA) en Edward Koopmans (CU) “zaken die we ons niet kunnen permitteren”. Gemeenten kunnen de minimumleeftijd voor prostituees eigenhandig met drie jaar verhogen tot 21 jaar. Verhoging van de minimumleeftijd is volgens deze raadsleden “een goede stap om misstanden tegen te gaan.” Deze commissie bespreekt ook de evaluatie van het zogeheten Damoclesbeleid om drugspanden te sluiten. De burgemeester heeft dat de afgelopen twee jaar 23 keer gedaan. De raad is uitgenodigd om tijdens de vergadering met ideeën te komen voor de actualisatie van het totale drugsbeleid in de Stad. Dan gaat het bijvoorbeeld over coffeeshops en grow-, smart- en headshops.

PvdA en Stadspartij willen het in de commissie Ruimte en Wonen (16.30 uur) hebben over studentenhuisvesting op de Zernike Campus. Er is een stedenbouwkundige visie ontwikkeld om van het gebied een onderwijs- en kenniscentrum van nationaal en zelf internationaal formaat te maken. PvdA en Stadspartij vinden Zernike een uitstekende locatie voor studentenhuisvesting en willen weten wat de andere fracties vinden.

Verder bespreekt deze commissie de ‘bouw-time out’ van een jaar voor de prostitutiestraten Vishoek en Hoek- en Muurstraat. In die periode wordt het bestemmingsplan Binnenstad aangepast om voor nieuwe invulling van dit gebied te komen waar per 1 januari 2016 een eind aan de prostitutie komt. De commissie buigt zich ook over de welstandsnota om het historische karakter van de Groningse binnenstad zo goed mogelijk te beschermen. Verder staan de plannen van het college op de agenda om als Groningse politiek en gemeentelijk ambtenarenapparaat dichterbij de inwoners en organisaties in de wijk te gaan werken.

Laatste redmiddel
Het plan van Student en Stad en D66 om van Groningen een zogeheten Shelter City te maken komt ’s avonds in de commissie Onderwijs en Welzijn (20.00 uur) aan de orde. De Stad moet minimaal twee bedreigde mensenrechtenverdedigers opvangen die zo op adem kunnen komen. “Deze tijdelijk opvang is een laatste redmiddel”, aldus Suzanne Klein Schaarsberg (Student en Stad) en Koosje van Doesen (D66). Verder praat de commissie op verzoek van de SP over het voortbestaan van het Odensehuis voor mensen met beginnen dementie en hun naasten. B&W hebben een subsidieverzoek van dit burgerinitiatief dat al vier jaar bestaat afgewezen. Onterecht vindt de SP.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.