Gezonde start voor baby’s belangrijk

groningen-korrewegwijk-palembangstraat-babyluikje-7De gemeente Groningen blijft zich samen met andere partijen inzetten voor het terugdringen van het sterftecijfer onder baby’s en voor een gezonde start van nieuwgeborenen. De afgelopen vijf jaar heeft Groningen diverse preventie-activiteiten opgezet en kwam een goede samenwerking tot stand met andere partijen rondom de zorg aan zwangere vrouwen (perinatale zorg). Desondanks nam het sterftecijfer onder (ongeboren) baby’s in de stad Groningen de afgelopen jaren niet af. Groningen blijft zich daarom inzetten om het perinatale sterftecijfer terug te dringen. Het bevorderen van een gezonde leefstijl en goede ondersteuning tijdens de zwangerschap staat hierbij centraal. Lees verder

PvdA Groningen vraagt aandacht voor aanpak babysterfte

Dgroningen-zernike-crematoriumlaan-herdenken-1e PvdA-fractie in de stad stelt vragen aan het college van B&W over de uitvoering van de plannen om babysterfte tegen te gaan. De sociaal-democraten dienden in 2010 een initiatiefvoorstel in “van gezond zwanger naar gezond geboren” en willen nu weten of de plannen het gewenste effect hebben. Lees verder