Muskusratvangsten gedaald

natuur-dieren-muskusrat-10Muskus- en Beverratten steeds beter onder controle

In 2013 is het aantal muskusratvangsten gedaald tot onder de 100.000. Het is voor het eerst sinds 1978 dat de vangsten onder deze grens liggen. Het aantal gevangen beverratten is gedaald tot minder dan 500 dieren. Muskus- en beverratten worden gevangen omdat zij een risico vormen voor de veiligheid van waterkeringen. Lees verder