Boompieper

De boompieper is een onopvallende vogel die qua uiterlijk weinig verschilt van andere piepers zoals de graspieper, maar is iets krachtiger gestreept. De vogel is echter het best te herkennen aan de zang, die wordt voorgedragen vanaf een hoge positie of tijdens een zangvlucht. De zang bestaat uit een luide triller en eindigt met tsia, tsia, tsia. Lees verder