Wijkontwikkeling Selwerd op agenda Ruimte & Wonen

groningen-centrum-stadhuis-raadszaal-7432Het wordt spannend in de Groninger wijk Selwerd waar de wijkraad half april met haar leden zal bespreken of zij de belangen van haar bewoners nog kan en wil vertegenwoordigen, terwijl morgen, op verzoek van de SP,  de wijkontwikkeling Selwerd wordt besproken binnen de raadscommissie Ruimte & Wonen.  Hier komt de voortgang van de ontwikkeling van de wijk Selwerd, waarbij gezamenlijk met de inwoners van deze wijk een ontwikkelingsproces voor de wijk wordt opgezet  aan de orde. De raadscommissie vergadert om 16:30 uur. Lees verder