Groningen Centrum – Provinciehuis Religie en Vrijheid

In het provinciehuis  hangen drie waardevolle werken van Hermannus Collenius (1650-1723), een bekende Groninger schilder in de zeventiende eeuw.  Deze historiestukken zijn allegorieën op ‘Religie en Vrijheid’, de ‘Gerechtigheid’ en het ‘Goede Beheer’. In dit verhaal staat de allegorie op ‘Religie en Vrijheid’ centraal.
groningen-centrum-martinikerkhof-provinciehuis-hermannus collenius-religie en vrijheid-2

‘Religie en Vrijheid’
Het opvallendste kunstwerk in de Statenzaal van het provinciehuis is het schilderij ‘Religie en Vrijheid’. In 1686 spraken de Staten van Stad en Lande over het bestellen van een schilderij met dit onderwerp. Lees verder