Morgen weer een opknappertje kopen? Fietsverkoop!

De fietsenverkoop vindt sinds 2010 twee keer per maand plaats. Voorheen was dat één keer per maand.

Deze verkoop vindt plaats op sommige vrijdagen, vanaf 08.30 uur in de bewaakte rijwielstalling, Oude Boteringestraat 18. Lees verder