Provincie overtreedt Flora- en Faunawet

natuur-vogels-broedseizoen-1Volgens de Partij voor de Dieren heeft de provincie de wet overtreden door een vergunning te verlenen voor vuurwerk na afloop van een dance event op 31 mei jl. in het Stadspark te Groningen. De partij meent dat vuurwerk in een natuurgebied gedurende het broedseizoen een overtreding is van de Flora- en Faunawet. Via schriftelijke vragen verzoekt de partij het college van Gedeputeerde Staten om toelichting en maatregelen.  Lees verder