Op weg naar aardgasvrij | Plan voor isolatieaanpak woningen Groningen en Noord-Drenthe

Susan Top Gedeputeerde Staten, Hugo de Jonge Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hans Vijlbrief Staatssecretaris Mijnbouw en wethouder Ingrid Sterrenborg-Kooij – Stadskanaal, presenteerden gisteren, 6 maart,  een plan voor isolatie woningen Groningen en Noord-Drenthe op weg naar aardgasvrij het dorphuis van Garmerwolde waar  fotograaf Rieks Oijnhausen voor ons aanwezig was. Lees verder