Bewoners niet betrokken bij verkeerscirculatieplan Paddepoel

groningen-paddepoel-zonnelaan-3

Update: Instellingen als moskee en verenigingen huiseigenaren zijn niet geïnformeerd. Allen hebben met verbazing kennis genomen van dit voornemen en herkennen zich niet in deze plannen die tot een verbetering zou leiden als het gaat om verkeersveiligheid.

groningen-paddepoel-zonnelaan-1Met verbazing lezen we nieuws in de media over het voornemen een verkeerscirculatieplan in te voeren om een einde de maken aan de gevaarlijke oversteek van de Kometenstraat naar de Zonnelaan in de Groninger wijk Paddepoel. Een plan welke voort vloeit uit het project co-creatie en waarbij de oversteek van de Saturnuslaan Zonnelaan één op één vergelijkbaar is. Lees verder