Krooneend

italië 2015, sirmione, krooneend

De krooneend is een schaarse broedvogel in Nederland die sinds de jaren 1990 toeneemt in aantal. Er zijn populaties in Italië, Spanje en Frankrijk. Het leefgebied bestaat uit vrij grote plassen zoals het Gardemeer in Italië. Een rijke oevervegetatie van brede rietkragen, baaien, lagunes en zoutmoerassen. De vogel is een planteneter die in ondiep water foerageert op onder ander kranswieren. Lees verder