Groningen groenste stad van Nederland

groningen-zeeheldenbuurt-hoofdstation-groeisymbool-1De drie groenpaviljoens op stadsbalkon voor het Hoofdstation zijn het symbool voor Groningen als de Groenste Stad van Nederland.  De gemeente wil door middel van diverse activiteiten en projecten de aandacht van bewoners, organisaties en bedrijven vestigen op de bijzondere natuurlijke kwaliteiten van de stad en iedereen daar ook actief bij betrekken en van laten profiteren. De groene paviljoens zijn daar een kunstzinnige uiting van. Lees verder