Groningen Kardinge – Klimtoren

De sculpturale klimtoren maakt deel uit van het complex van de Indoor Klimhal Kardinge. De klimhal zelf werd reeds in een eerder stadium gerealiseerd en bevat hellende wandvlakken onder verschillende hellingshoeken, geschikt voor het aanbrengen van klimroutes met uiteenlopende moeilijkheidgraden.
groningen-kardinge-klimtoren (1 van 1)

Dit was aanleiding om binnen het ontwerp aan de buitenkant zichtbaar te maken welke helling het wandvlak aan de binnenkant heeft. Lees verder