Op zoek naar de betekenis van het Theehuis Selwerderhof

selwerderhof theehuis-1Het duurt nog even voor dat de mei maand aan breekt. De maand waarin het Theehuis tien jaar haar bestaan viert op het Selwerderhof en  er een feestelijke week wordt georganiseerd voor bezoekers. De bezoekers  krijgen iets lekkers aangeboden en er worden verschillende rondleidingen georganiseerd. Lees verder

Groningen Stad Begraafplaats Selwerderhof – De geschiedenis

De plannen voor de aanleg van een nieuwe begraafplaats stammen uit 1931. De bestaande begraaf plaatsen Esserveld en de Noorder- en Zuiderbegraafplaats raakten vol. De door B&W gemaakte keuze viel op het terrein – ruim 50 hectare, gelegen ten noorden  Lees verder