Thuiszitters en schoolverzuim in Groningen daalt

Het aantal thuiszitters in Groningen is vorig schooljaar met ruim 40% gedaald. Thuiszitters zijn kinderen die wel ingeschreven staan op een school, niet ziek zijn, maar langer dan 4 weken verzuimen. Door  gezamenlijke inspanningen van gemeente, onderwijsinstellingen en de WIJ-teams is het gelukt om dit aantal fors terug te brengen. Het aantal daalde van 92 in het schooljaar 2014-2015 tot 54 in 2015-2016. Ook andere aantallen in het leerplicht-jaarverslag laten een positieve trend zien. Onderwijswethouder Ton Schroor is blij met de resultaten: “Onze gezamenlijke aanpak loont.”

Alle activiteiten van de gemeente op dit vlak zijn gericht op hetzelfde doel: alle kinderen en jongeren naar school. Soms is dit echter niet mogelijk en kan er om verschillende redenen een vrijstelling worden gegeven. In het schooljaar 2015-2016 zijn er 117 vrijstellingen verleend, in het schooljaar daarvoor 156. Het aantal verzuimmeldingen is met 12% gedaald. Het aantal kwam vorig schooljaar uit op 1442. Ook zijn er minder proces-verbalen opgemaakt en er werden minder waarschuwingen gegeven. Het aantal verwijzingen naar Bureau Halt bleef ongeveer gelijk.

Het jaarverslag beschrijft ook de activiteiten van het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaters. Met het programma ‘Aanval op schooluitval’ is dit aantal de afgelopen jaren landelijk en lokaal stevig teruggedrongen. De landelijke doelstelling van maximaal 25.000 nieuwe VSV’ers is in 2016 behaald. De regionale cijfers worden pas later bekend. Om dit aantal nog verder terug te dringen is extra geld beschikbaar gesteld door het Rijk. Samen met de onderwijsinstellingen is een plan gemaakt om dit aantal nog verder terug te dringen. Het Rijk heeft hiervoor voor onze regio de komende 4 jaar 5 miljoen euro extra geld  beschikbaar gesteld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *