Tijdelijk sporen te zien van het buurtschapje rondom oude Papiermolen

In de aanloop naar de ombouw van de zuidelijke ringweg wordt gewerkt aan het verleggen van kabels, leidingen en de riolering. Door deze werkzaamheden zijn aan de Papiermolenlaan tijdelijk sporen te zien van het buurtschapje dat ontstond rondom de oude papiermolen en dat tot 1953 overleefde. In het park achter het zwembad werden verschillende sporen aangetroffen waaronder een vijver met beschoeiing, een waterput en afvallagen met scherven van huisraad.

Papiermolen Werklust

Het buurtschapje waar nu sporen van te zien zijn, ontstond in 1743. In dat jaar werd nabij de plek van het huidige openluchtzwembad een papiermolen gebouwd. Naast de molen omvatte het complex werkhuizen, pakkamers en droogschuren. Ook kwamen er huizen, een paardenstal en was er ooit een grote siertuin. De molen, die vanaf 1820 Werklust heette, werd in 1843 afgebroken en naar Steenwijk overgebracht. Het buurtje aan het Helperdiep bleef echter bestaan en er kwamen in de loop van de tijd nog huizen bij. De Papiermolenlaan, die er nu nog steeds is, vormde het hart van dit bijzondere streekje.

Fotograaf Jan Hendrik van der Veen maakte de volgende impressie:

Vijver met beschoeiing
In het parkje achter het zwembad troffen de archeologen van MUG onder meer sporen aan van een vijver met beschoeiing die onderdeel uitmaakte van de siertuin, een waterput, scherven van huisraad, afvallagen en diverse andere restanten van dit buurtschapje. De archeologen gebruiken de werkzaamheden aan de riolering om deze sporen van de Papiermolen uitvoerig te beschrijven en vast te leggen. Uitneembare vondsten, zoals scherven, worden nu uit de bodem gehaald en geconserveerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *