TSN Thuiszorg onder verscherpt toezicht

De Verpleging en Verzorging door TSN Thuiszorg in Groningen staat onder verscherpt toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Het toezicht geldt niet voor huishoudelijke hulp, begeleiding thuis en de verzorgingstehuizen.

 

Het verscherpt toezicht betekent dat de Inspectie het komende half jaar aangekondigd en onaangekondigd mee zal kijken bij de zorgverlening in Groningen. De geconstateerde risico’s moeten binnen een half jaar zijn weggewerkt. TSN heeft inmiddels een verbeterplan opgesteld.

Kwaliteit onder de maat
TSN heeft in juli 2011 Thuiszorg Groningen overgenomen. Thuiszorg Groningen verkeerde sinds het faillissement in 2009 in zwaar weer. Het afgelopen jaar heeft TSN eraan gewerkt de organisatie weer gezond te maken en de kwaliteit van het zorgaanbod te verbeteren. Deze inhaalslag is niet snel genoeg gegaan, concludeert de Inspectie. De Inspectie noemt de volgende aandachtspunten: medicatieveiligheid, specialistische handelingen, signalering van potentiële risico’s, omgaan met (bijna) fouten, verdere professionalisering van gebruik van het zorgdossier en het opleiden van medewerkers. In februari heeft de inspectie de locaties Leek en Veendam voor het eerst bezocht. Dit deed de Inspectie als steekproef voor het hele onderdeel Verpleging en Verzorging van TSN Thuiszorg in Groningen. De inspectie oordeelde toen dat de zorg op de genoemde punten beter moest. Hoewel TSN veel verbeteringen heeft doorgevoerd, bleek tijdens een tweede bezoek aan beide vestigingen in september dat de verbetermaatregelen niet snel genoeg resultaat opleverden. Daarom is besloten de Verpleging en Verzorging door TSN Thuiszorg in Groningen het komende half jaar extra in de gaten te houden.

Verbeterplan
TSN heeft begin 2012 al een verbeterplan opgesteld met daarin een mix van concrete maatregelen. Voorbeelden zijn de kwaliteitsdagen voor medewerkers en het opleiden van interne toetsers. TSN heeft ervoor gekozen het Verbeterplan Kwaliteit landelijk in te zetten en niet alleen in Groningen. Hans Kroeze, bestuurder TSN Thuiszorg: ´Hoewel de Inspectie niets over onze andere vestigingen zegt, kan het altijd beter. Daarom zetten we het verbeterplan overal in.´Aan alle medewerkers en cliënten van TSN Thuiszorg in Groningen is een brief gestuurd over het verscherpte toezicht en de maatregelen die TSN treft. Ook andere relaties zijn geïnformeerd.

(Bron: Zorgvisie)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *