Twee duizend handtekeningen tegen bomenkap Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk

actie bomenkap-5055Op de dag van de Nationale bomenplantdag trokken bewoners van de wijken Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk op naar het stadhuis van Groningen om daar de verzamelde handtekeningen tegen de  voorgenomen bomenkap en de aanleg van fietspaden te overhandigen tijdens de commissievergadering Beheer en Verkeer.

Lammert Tiesinga, voorzitter van het IVN afdeling Groningen/Haren sprak namens de bewoners de commissie toe. Het stadsnatuur waarover het gaat valt onder het kerngebied groen verbinding in de Stedelijke Ecologische Structuur (SES), waar het park Selwerd als groene verbinding een bijzondere plaats inneemt. Het park is sinds 2010 enorm verbeterd door de ecologische inrichting en het ecologische beheer. Dit geldt voor planten, amfibieën, vleermuizen en vogels.
De kap van zeventig bomen is volstrekt in strijd met doelen van de SES, hetgeen ook duidelijk in de Boom Effect Analyse, op basis waarvan het College de kapvergunning wil verlenen. Volgens de BEA is het onmogelijk de gekapte bomen binnen het park te compenseren en is ook na compensatie van een aantal bomen dezelfde kwaliteit niet terug te krijgen. De noordkant van de stad verliest hiermee een sterke schakel in de basis groenstructuur. Het is dan ook onbegrijpelijk hoe op basis van deze analyse een kapvergunning kan worden verleend.
De kap komt neer op een enorme kaalslag in een park dat heel open is en naar verhouding weinig bomen telt. De bewoners voor wie het park Selwerd van groot belang is, zijn volstrekt genegeerd.

Het bezwaar van de bewoners geldt ook de aanleg van het geplande fietspad aan de Noordkant van de wijk Paddepoel. Daar ligt nu een rustig wandelpad in een relatief smalle groenstrook langs de Noordelijke Ringweg. Dit is het pad waar de bewoners rust kunnen vinden, hun hond kunnen uitlaten, waar kinderen kunnen ravotten. Er zitten veel vogelsoorten, waaronder de staartmezen, ransuilen, spechten, putters en de zwartkop mees. Er zitten salamanders en de boommarter is hier ook gesignaleerd. De vraag van bewoners is dan ook waarom de fietsers niet gewoon over de Planetenlaan; een rustige straat vlak naast de geplande route ligt en direct uitkomt op het fietspad langs het Reitdiep. Daar hoeft geen boom voor gekapt te worden en het bespaart veel geld.

De kap van bomen in kwetsbaar stadsgroen is in strijd met doelen en uitgangspunten op het gebied van de Stedelijke Ecologische Structuur. Welke precedentwerking gaat hiervan uit? Is straks de hele SES vogelvrij?

Voorlopig is de bomenkap niet aan de orde: het broedseizoen is aangebroken en ook de rechter zal nog een uitspraak doen over de gevolgde procedure. Raad neem nog eens rustig de tijd om tot oplossingen te komen die ecologisch verantwoord en voor bewoners acceptabel zijn.

De bewoners hebben 2000 handtekeningen verzameld: 850 in Paddepoel, 1000 in Selwerd en 150 in Tuinwijk. De handtekeningen staan voor een breed verzet en voor betrokkenheid van bewoners bij het groen en leefbaarheid in hun wijk.

groningen-park selwerd-aktie bomenkap stadhuis-5071

Namens de bewoners werden de handtekeningen aangeboden.

 

Met dank aan Lammert Tiesinga.

Voorafgaand aan de spreektijd melde de voorzitter van de commissievergadering dat het college vandaag een brief heeft verzonden naar de indieners van de bezwaren. Daarover morgen meer.

Eén gedachte over “Twee duizend handtekeningen tegen bomenkap Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *