Twee locaties in Groningen in beeld voor opvang vluchtelingen

steden nederland, groningen, centrumHet college van burgemeester en wethouders van Groningen heeft twee locaties in beeld voor de vestiging van asielzoekerscentra (AZC’s) in Groningen.

Het gaat om de voormalige Simmeren-locatie aan de Ulgersmaweg 32 en een locatie aan de Energieweg 10, een deel van het voormalige Suikerunie-terrein aan het Hoendiep tegenover de meubelboulevard. Na globaal onderzoek en afstemming met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zijn beide locaties als meest geschikt aangemerkt. Hierbij is rekening gehouden met spreiding over de stad, er is gekeken of de locaties geschikt zijn voor inpassing van azc’s in de omgeving, of zij groot genoeg zijn voor de huisvesting van 400 tot 600 mensen en of er voldoende voorzieningen in de buurt zijn.

Gesprek

Het college gaat in gesprek met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen in de omgeving van beide locaties. Deze avonden worden in de komende weken, samen met het COA, georganiseerd. Tijdens de avonden wordt uitleg geven over het proces en is uiteraard ruimschoots de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over de gevolgen van de locatiekeuze. De betrokkenen worden vandaag via een brief geïnformeerd. Het college neemt na de actieve dialoog met de betrokkenen een definitief besluit over de locaties en vraagt vervolgens de raad dit besluit te bekrachtigen.

Gastvrijheid en solidariteit

Het belang van het openen van nieuwe AZC’s is groot volgens het college. De grote toestroom van vluchtelingen doet een beroep op ieders gastvrijheid en solidariteit. Mede op aandringen van de gemeenteraad is het college het afgelopen jaar samen met het COA op zoek geweest naar geschikte locaties. De centra bieden vluchtelingen een dak boven hun hoofd en een veilige plek van waaruit zij de asielprocedure kunnen doorlopen

Procedure

Voor de vestiging van beide centra moet tijdelijke woonruimte worden gebouwd. Hiervoor worden nadere onderzoeken gedaan voordat een definitief plan gemaakt wordt. Daarna worden de locaties bouwrijp gemaakt en is een procedure in het kader van het bestemmingsplan noodzakelijk. Na positief besluit is de verwachting dat de AZC’s  in de tweede helft van 2016 gebouwd kunnen worden. Beide centra blijven tussen de 5 en 10 jaar staan. Het college is nog in gesprek met het COA over de kosten die gemaakt moeten worden om beide locaties geschikt te maken.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *