Uitkeringsfraude Groningen harder aangepakt

groningen-centrum-stadhuis-va-gelkingestr-1.jpgIn de sociale stad Groningen krijgt ieder die tijdens de zoektocht naar werk of participatie tijdelijk een uitkering nodig heeft, van de gemeente. Uitgangspunt daarbij is dat mensen de uitkering krijgen waar ze recht op hebben en dat zij zich houden aan de regels die daarbij horen.

Op 1 januari 2013 is landelijk een strengere fraudewet ingegaan. Fraudeurs moeten niet alleen het fraudebedrag terugbetalen, maar krijgen daarnaast een boete die net zo hoog is als het gefraudeerde bedrag. De gemeente Groningen heeft als gevolg daarvan het handhavingsbeleid aangescherpt. Duidelijke informatie en een goede dienstverlening moeten fraude voorkomen. Met controle op maat en sancties gaat de gemeente fraude bestrijden.

Strenger vanuit het Rijk

Het Rijk wil dat gemeenten nog strenger gaan optreden tegen uitkeringsfraude en ontneemt gemeenten daarom een groot deel van de beleidsvrijheid bij het opleggen van sancties bij geconstateerde fraude. Gemeenten worden verplicht identieke, strengere sancties op te leggen.

Op 1 januari 2013 is die nieuwe, strengere fraudewet in gegaan. Centraal in de nieuwe wet staat een hardere aanpak van misbruik van de bijstand. De bijstand moet bij die mensen terecht komen voor wie het bedoeld is, en misbruik moet gestraft worden.

Wie na 1 januari 2013 fraudeert met een uitkering moet niet alleen de teveel ontvangen uitkering terugbetalen, maar krijgt daarnaast ook te maken met een veel hogere boete. Deze boete is net zo hoog als het gefraudeerde bedrag. De fraudeur moet dan dus het dubbele betalen. Niet alleen de boetes worden hoger, de pakkans ook. Gemeentes krijgen steeds meer mogelijkheden om te controleren of klanten de juiste informatie hebben doorgegeven. Denk aan koppeling van bestanden en de mogelijkheid om de woonsituatie te controleren.

Voorkomen van fraude

Op bovenstaande onderdelen heeft de gemeente haar handhavingsbeleidsplan voor 2013 nu aangepast.Voor de rest zet de gemeente het handhavingsbeleid voort dat al jaren geleden is ingezet. Dat beleid is en blijft gericht op het voorkómen van fraude. De gemeente roept mensen met een uitkering in haar voorlichting herhaaldelijk en dringend op altijd de juiste gegevens aan de dienst Sociale Zaken en Werk door te geven. Het landelijke én gemeentelijke motto hierbij is: ‘Voorkom problemen, weet hoe het zit’. Dit is een campagne van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Iedereen weet – of zou kunnen weten – waar hij zich aan te houden heeft.

Bron: Gemeente Groningen

 

 

Controle op maat

Naast preventie handhaven we ook door controle op maat. We weten uit de resultaten van eerdere onderzoeken, dat fraude bij bepaalde groepen klanten, zoals woningdelers, meer voorkomt dan bij andere groepen. Klanten waarbij een intensieve controle noodzakelijk is, worden daarom intensief gecontroleerd; klanten waarbij dit niet noodzakelijk is, worden op de reguliere wijze gecontroleerd (een soort basisniveau). Want de overgrote meerderheid van de klanten houdt zich keurig aan de regels en voorschriften. De meeste mensen begrijpen waarom er regels en verplichtingen zijn.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *