UMCG bestuurder Frans Jaspers onderscheiden

frans jaspers en peter rehwinkel

frans jaspers en peter rehwinkel

Vandaag,  woensdag 27 maart, heeft  burgemeester J.P. (Peter) Rehwinkel een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan drs. Fr.C.A Jaspers.  Frans  Jaspers is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Frans Jaspers heeft zich vanaf 1992  als lid Raad van Bestuur binnen een breed scala aan strategische beleidsonderwerpen verdienstelijk gemaakt.

 

Niet alleen voor het UMCG maar tevens voor de Noordelijke regio, de gezondheidszorg in Nederland en de internationale samenwerking op het terrein van gezondheidszorg, inclusief onderwijs, research en innovatie.

Deze slideshow vereist JavaScript.

 

De laatste jaren zet de heer Jaspers zich o.a. in voor de regionale en nationale kennis- en innovatieagenda, o.a. zichtbaar door een succesvolle (politieke) beïnvloeding van diverse Europese onderzoeks- en beleidsagenda’s. Dit laatste is van wezenlijk belang voor het UMCG en Noord-Nederland in verband met het krachtig en zeer succesvol uitdragen van het thema ‘Healthy Ageing’: gezond en actief ouder worden, een unieke samenwerking van overheden, ondernemers en kennisinstellingen. Dit is van toegevoegde waarde gebleken voor de economische en maatschappelijke ontwikkeling van Noord-Nederland. Ook is op zijn initiatief via de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) het Nederlandse initiatief op het terrein van Healthy Ageing krachtig in Europa kenbaar gemaakt. Dit heeft toe bijgedragen dat de heer Jaspers is gevraagd als voorzitter voor de Taskforce “EU Connect”, door de topsector Life Science en Health ingesteld om de connectie van het nationale onderzoeksbeleid aan het Europese onderzoeksbeleid beter zichtbaar te maken.

Typerend voor de heer Jaspers is, dat hij in al zijn activiteiten niet alleen over het UMCG‑belang waakt, maar vanuit een breder maatschappelijk belang opereert in de landelijke belangenbehartiging van de UMC’s in de NFU .

Daarnaast heeft de heer Jaspers vanuit zijn interesse in architectuur en zijn kennis van huisvesting/bouw van ziekenhuizen door het initiëren en ondersteunen van diverse initiatieven het thema Architecture in Health op de kaart gezet, Dit heeft niet alleen direct effect op de bouwplannen van ziekenhuizen, maar heeft bovendien geleid tot het instellen van de Hedy d’Anconaprijs. Via zijn betrokkenheid bij de Gezondheidsraad was hij initiator van een belangrijk signalement van de Gezondheidsraad over het ziekenhuis als helende omgeving.

De bovengemiddelde verdienste van decorandus om als expert op vele terreinen zijn enorme, kennis en bestuurlijke daadkracht te verbinden met een groot netwerk gedurende een lange reeks van jaren, leverde en levert vele zichtbare resultaten op. Ook maakte hij zich jarenlang verdienstelijk voor de samenleving. Onder meer als voorzitter van de Stichting Thomassen à Teussink, waarin hij de ontwikkeling en erkenning van jonge Noordelijke kunstenaars en de duurzame samenwerking van musea en kunstacademie rond een grote Noordelijke bedrijfscollectie stimuleert, door zijn bestuursfunctie binnen het Waterschap Noorderzijlvest (2008-2010) en met zijn lidmaatschap van de Provinciale Staten Groningen van 1999 tot 2007 (en daarvoor van de Provinciale Staten Gelderland van 1987 tot 1992).

Naast bovengenoemde verdiensten was decorandus jarenlang lid van diverse commissies en werkgroepen op gebied van richtlijnontwikkeling en patiëntenontwikkeling.

Foto’s: Siebrand Wiegman

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *