UMCG onderzoekt vermeende belangenverstrengeling

De Raad van Bestuur van het UMCG heeft besloten om een intern onderzoek in te stellen naar vermeende belangenverstrengeling van de onderzoekers Winkel en Van Winkelhoff (Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde UMCG).
groningen-zorginstellingen-umcg vanaf sint jansstraat-1

Dit onderzoek zal plaatsvinden naast het onderzoek dat de Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI) van de Rijksuniversiteit Groningen al uitvoert naar mogelijke schending van de wetenschappelijke integriteit op basis van een ‘potential conflict of interest’.

Het interne onderzoek van het UMCG richt zich op de eventuele belangenverstrengeling van de betrokken onderzoekers, de aard/omvang hiervan en of deze interfereert met hun werkzaamheden voor het UMCG. In afwachting hiervan zullen de onderzoekers hun werkzaamheden blijven uitvoeren.

De Raad van Bestuur hecht grote waarde aan wetenschappelijke integriteit en transparantie en betreurt het zeer dat ten minste de schijn van belangenverstrengeling is ontstaan rondom de betreffende medewerkers. Vanuit goed werkgeverschap zal eerst zorgvuldig onderzoek moeten plaatsvinden en vervolgens – op basis van de feiten of het advies van de CWI – mogelijke consequenties worden bepaald.

De op 29 oktober geplande oratie van prof.dr. E.G. Winkel is uitgesteld tot een nader te bepalen datum. Het onderzoek van de CWI naar eventuele belangenverstrengeling m.b.t. een publicatie van prof. Winkel et al. en de recente publicitaire commotie daaromtrent hebben grote persoonlijke impact. Een rapportage van de CWI wordt over enkele maanden verwacht. Prof. Winkel heeft laten weten onder deze omstandigheden zijn oratie niet te willen uitspreken. College van Bestuur en Raad van Bestuur accepteren en respecteren deze beslissing van prof. Winkel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *