UMCG-patiënten waarderen UMCG met 8,2

UMCG-0837Net als vorig jaar hebben de umc’s patiënten naar hun ervaringen gevraagd om de patiënttevredenheid te meten en te bekijken op welke punten de zorg verbeterd moeten worden. Uit het onderzoek blijkt dat patiënten tevreden zijn over de umc’s, en over het UMCG in het bijzonder. Patiënten gaven het UMCG gemiddeld een 8,2 en daarmee behaalde het ziekenhuis een gedeelde eerste plaats. Ook voor veel aspecten van de zorg kenden ze het UMCG een (gedeelde) eerste of tweede plaats toe.

In mei werden ruim 12.500 patiënten die in het UMCG een polikliniek hadden bezochten of waren opgenomen, gevraagd via een vragenlijst, de CQ-index, hun ervaringen weer te geven. 29 procent van de patiënten vulde de vragenlijst in. Uit het onderzoek kwam naar voren dat patiënten de poliklinische zorg gemiddeld een 8,4 geven en de zorg bij opname een 8,2. Op de vraag of de patiënt het ziekenhuis zou aanbevelen bij familie en vrienden kreeg het UMCG de meeste positieve antwoorden, en ook als het gaat om de bereikbaarheid scoort het UMCG hoog.

Het onderzoek van vorig jaar toonde aan dat het UMCG minder goed scoorde op gevoel van veiligheid en ontvangst op de afdeling, en dat zorgverleners vaker dan bij de andere umc’s tegenstrijdige informatie gaven. Uit de nieuwe meting blijkt dat patiënten hier nu meer tevreden over zijn en dat het UMCG op deze punten goed scoort ten opzichte van de andere umc’s.

De resultaten van het onderzoek gaat het UMCG gebruiken om de dienstverlening en de zorg verder te verbeteren. Omdat patiënten hebben aangegeven minder tevreden te zijn over het opnamegesprek, de informatie en communicatie rond medicatie en ontslag en de inspraak die ze hebben bij de poliklinische zorg, gaat het UMCG daar onder meer mee aan de slag.

Wilt u meer lezen over de resultaten van het onderzoek,  surf dan naar de site van de NFU.

Foto: Siebrand Wiegman

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *