Uniek jongerencentrum aan de Travertijnstraat Vinkhuizen

groningen-vinkhuizen-jongerencentrum-backbone050-1Het begon met een initiatiefvoorstel van GroenLinks: zorg voor een plek in de stad waar jongerenorganisaties elkaar inspireren, samenwerken en meer jongeren bereiken. De organisaties maakten hiervoor een plan, zijn ondertussen al volop aan de slag en noemen het jongeren- centrum: BackBone050. De gemeente Groningen ondersteunde de organisaties met raad en daad bij de uitwerking van de plannen en stelt nu het pand aan de Travertijnstraat 12 in Vinkhuizen hiervoor voor vijf jaar beschikbaar.

De eerste twee jaren hoeft Backbone050 geen huur te betalen. Carex krijgt het beheer van het pand in handen.

Jeugdwethouder Jannie Visscher is blij met het initiatief: “Hiermee hebben we een uniek jongeren-centrum van én voor jongeren in de stad dat ook goed aansluit bij ons jeugd- en cultuurbeleid. De gemeente wil jongeren op een laagdrempelige en interactieve manier stimuleren om actief of passief deel te nemen aan kunst en cultuur. Waar we kunnen, dragen we als gemeente daar graag ons steentje aan bij!”

Activiteiten Travertijnstraat
De plek die de jongeren hebben gekregen, is een voormalig schoolgebouw met een oppervlakte van 11.500 vierkante meter. De gemeente Groningen verhuurde het pand tot 1 januari 2014 aan het Alfa-college. In het pand aan de Travertijnstraat is genoeg ruimte voor allerlei initiatieven. De eerste bewoners zijn al volop aan de slag. Zo is theatervooropleiding De Noorderlingen er gevestigd en ook het indoor BMX-park is al bijna in gebruik. Het gebouw biedt meer plek voor culturele gezelschappen, zzp-ers en woonunits. De eerste bewoners trokken hier in januari in. Al deze activiteiten dragen bij aan een levendig en inspirerend centrum: een broedplaats voor jongerencultuur en sport.

Talenten ontplooien en jongerenparticipatie
BackBone050 is een stedelijk jongerencentrum voor jongeren van 10 tot 23 jaar, geleid door jonge gedreven vrijwilligers. Jongeren kunnen bij Backbone050 hun talenten ontplooien op allerlei terreinen: urban arts, muziek, dans, sport en kunst. Ook kan Jimmy’s, het informatie- en adviescentrum van het Centrum voor Jeugd en Gezin 12+, er activiteiten organiseren. Op 22 mei viert Jimmy’s het  drie-jarig bestaan met een Meet-up in de Travertijnstraat. Backbone050 past goed in de filosofie van Let’s Gro. In deze filosofie faciliteert de gemeente initiatieven van bewoners en geeft ze de ruimte de door hunzelf gestelde doelen te verwezenlijken.

Businessplan|
De gemeente geeft het initiatief een kans en houdt het pand Travertijnstraat voor maximaal vijf jaren in eigendom. Ook investeert de gemeente in dit plan door de huur voor de eerste twee jaren, 2014 en 2015, te betalen. Het geld hiervoor is gevonden dankzij een co-productie van de portefeuilles Jeugd, Onderwijs en Cultuur. Carex Groningen C.V. krijgt het beheer met daarbij de opdracht een businessplan op te stellen voor de jaren 2016 tot 2019. Dit plan moet aantonen dat de exploitatie van de Travertijnstraat 12 financieel haalbaar is. Carex heeft de afgelopen 25 jaar bewezen goed om te kunnen gaan met tijdelijk beheer. Daarnaast heeft de organisatie ervaring met de ontwikkeling en inrichting van dergelijke projecten.

Vervolg

Stichting Backbone050 toont de haalbaarheid aan met een projectplan, waarmee ze laten zien de door Carex berekende huurprijs op te kunnen brengen voor de jaren 2016 tot 2019. Deze maand tekenen gemeente, Carex en Backbone050 hiervoor een intentieverklaring. Op de website www.backbone050.nl staat meer informatie over het initiatief en de deelnemende organisaties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *