Universiteit en Hanzehogeschool straffen Vindicat

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Hanzehogeschool Groningen nemen het advies van de Accreditatiecommissie Studentenorganisaties over om studentenvereniging Vindicat atque Polit niet te accrediteren. De reden hiervoor is dat de maatregelen van afgelopen jaar onvoldoende hebben geleid tot de gewenste cultuurverandering. De Colleges van Bestuur hebben besloten dit collegejaar geen bestuursbeurzen uit te keren en Vindicat niet uit te nodigen voor officiële gelegenheden.

Nog geen cultuurverandering
De Accreditatiecommissie Studentenorganisaties ziet helaas niet de breed gedragen bereidwilligheid voor een cultuurverandering die wel in het vorige rapport naar voren kwam. Er is na ruim een jaar nog onvoldoende sprake van een cultuurverandering binnen de vereniging:

  • Het urgentiegevoel om het overmatig alcoholgebruik bij Vindicat aan te pakken lijkt te ontbreken; daarnaast is er nog in onvoldoende mate sprake van een alcoholvrije/nuchtere leiding tijdens de introductie;
  • Interne enquêtes tonen aan dat een aanzienlijk deel van de leden van Vindicat de cultuur als onveilig ervaart; daarnaast speelt alcoholgebruik een te grote rol binnen de vereniging;
  • Bij incidenten worden nog steeds de regels van het interne rechtssysteem aangehouden in plaats van de overeengekomen accreditatiestandaarden; er is nog onvoldoende transparantie nadat zich een ernstig incident heeft voorgedaan.

Wel erkent de commissie dat er stappen zijn gezet op het vlak van het toezicht/monitoring: er is bv. gestart met een jaarlijkse ledenenquête en tijdens de introductietijd worden informatiebijeenkomsten gehouden over het onderwerp diversiteit, over cultuurverandering en er is een bijeenkomst met de huisoudsten.

Besluit van CvB’s
De Hanzehogeschool en de RUG onderschrijven de conclusies van de Accreditatiecommissie, en hebben het volgende besloten:

  • geen uitkering van bestuursbeurzen (volgens het Profileringfonds) in collegejaar 2018/19;
  • geen uitnodigingen voor officiële gelegenheden in 2018/19;
  • de relatie met Vindicat wordt niet verbroken. De Colleges van Bestuur zien graag dat Vindicat de ingeslagen weg naar de gewenste cultuurverandering met voldoende urgentiebesef oppakt. Zodat zij voor het collegejaar 2019/2020 kunnen worden voorgedragen voor een heraccreditatie;
  • dit besluit wordt ook op de websites van de RUG en de Hanzehogeschool gepubliceerd.

Paul van der Wijk, lid van het College van Bestuur Hanzehogeschool: “Wij zijn zeer teleurgesteld dat er, ondanks de inspanning en ervaringen van het afgelopen jaar niet genoeg voortgang is in de gewenste cultuurverandering binnen Vindicat.”
Rector Magnificus Elmer Sterken van de RUG: “We hebben dit besluit vooral genomen vanwege het gebrek aan veranderingsbereidheid bij de vereniging. Die moet er echt komen willen we een gezonde en veilige studentengemeenschap in Groningen bewerkstelligen.”

Eigen verantwoordelijkheid
De maatregelen gelden vooralsnog tot 1 september 2019. De bal ligt nadrukkelijk bij Vindicat; wanneer zij van mening zijn dat de gewenste cultuurverandering wel voldoende op gang is gekomen, kunnen zij in aanmerking komen voor een heraccreditatie.

Achtergrond Accreditatiecommissie Studentenverenigingen
In het najaar van 2016 brachten incidenten aan het licht dat het bij een aantal studentenorganisaties tijd is voor een cultuurverandering. Van kroegcultuur naar een cultuur met meer ruimte voor academische vorming, en van ontgroening naar introductie. Vervolgens is een systeem van verenigingsaccreditatie opgezet; in totaal zes studentenorganisaties doorlopen deze. In juli 2017 is het rapport van de Accreditatiecommissie Studentenorganisaties over Vindicat gepubliceerd. Toen hebben RUG en Hanzehogeschool besloten om Vindicat onder voorwaarden te accrediteren voor een jaar, tot augustus 2018.

Het Profileringsfonds
RUG en Hanzehogeschool verstrekken uit het Profileringsfonds financiële ondersteuning aan studenten die een bestuurs- of medezeggenschapsfunctie hebben, studenten die studievertraging oplopen door bijzondere (familie-)omstandigheden of door het beoefenen van topsport. Een studentbestuurder kan aanspraak maken op maximaal 6 beursmaanden. Eén beursmaand is goed voor €444,20. Het gaat dus om een maximaal bedrag van €2.665,- p.p., en een totaalbedrag van € 33.315 euro (voor 9 bestuurders).

Bron: RUG Foto: Siebrand Wiegman

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *