Vanaf nu elke Dag van de Duurzaamheid

Op woensdag 10 oktober laten scholen, bedrijven, overheden, steden, winkelstraten, particulieren, jongeren, universiteiten en winkelketens zien dat duurzaamheid leeft op de Dag van de Duurzaamheid. Zo ook in Groningen. Zo doen de Groningse Oosterstraat en Caroliestraat mee aan de landelijke actie Laat je duurzaam verrassen. Winkeliers zetten de spotlight op de duurzaamste producten in hun assortiment en maken duurzaam winkelen zo heel makkelijk. De Hanze Hogeschool in Groningen pakt groots uit met een gevarieerd programma en een call to action van trendwatcher Ruud Veltenaar.

Deze tiende editie laat zien dat duurzamer leven voor iedereen mogelijk is. Je hoeft er niet eens naar op zoek. Het is enkel een kwestie van keuzes maken. Dat was tien jaar geleden wel anders”, claimt Marjan Minnesma, directeur van Urgenda. “Sinds die tijd zijn steeds meer mensen doordrongen van de urgentie om over te stappen naar een circulaire economie.” Dat is terug te zien in duurzaamheidsdoelstellingen van bedrijven, winkels met een steeds groter assortiment aan duurzamere producten en duurzaamheidsprincipes in het onderwijs. “Vanaf nu is het dan ook Elke Dag van de Duurzaamheid”, aldus Marjan Minnesma.

Een dag voor de Dag van de Duurzaamheid maakt de gemeente Groningen bekend in één jaar tijd het aantal zonnepanelen in de stad is verdubbeld van 114.000 stuks naar 230.000 stuks. De groei is grotendeels te verklaren door de aanleg van Zonnepark Roodehaan langs de A7 richting Hoogezand. Hiermee is de ambitie van 100.000 zonnepanelen in 2018 ruimschoots gehaald.

Voor de initiatiefnemer van de Dag van de Duurzaamheid, Urgenda, een verheugende dag. Vandaag, 9 oktober oordeelde het hof dat klimaatverandering een grote bedreiging vormt en dat de Staat een zorgplicht heeft om zo snel mogelijk de Nederlandse emissies te verlagen. Een reductie van minder dan 25% in 2020 is in strijd met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.

2 gedachten over “Vanaf nu elke Dag van de Duurzaamheid

 1. Allemaal mooi en wel, maar ik heb geen 35 à 60.000 euro liggen om mijn eigen huis aan te passen en ga het gezien mijn leeftijd (eind 50) ook niet lenen omdat ik het nooit terug kan verdienen.
  Het word ons allemaal zo mooi voor geschoteld maar terugverdienen zit er ook niet in als je 20 bent, omdat de zonnepanelen en warmtepompen al vervangen moeten worden eer je het hebt afbetaald en weer aan nieuwe vast zit.
  Tevens kleven er ook andere nadelen aan.

  Overal om mij heen worden huurwoningen en flats gerenoveerd en van het gas gehaald.
  Verscheidene bewoners van deze huizen die voorheen enthousiast waren, hebben nu enorme spijt, zeker nadat zij de eindafrekening van gas en licht hebben gekregen.

  Ten eerste is het comfort in de huizen aanmerkelijk minder, ondanks isolatie is het in de zomer bloedheet en in de winter steenkoud, er mag niet geventileerd worden omdat anders het isolerende effect teniet word gedaan, voor optimaal isolerend effect worden balkons afgesloten waardoor je geen “buiten” meer hebt, tuindeuren moeten daarom ook dicht blijven dus is het wachten op schimmels en ten tweede was de eindafrekening zeker geen nul op de meter maar vele honderden euro’s met uitschieters van 1100 tot 1600 euro’s die moesten worden bijbetaald omdat de zonnepanelen op het dak niet voldoende stroom leverden moest er grijs stroom worden gebruikt om het een beetje aangenaam te krijgen in huis.

 2. Nog een voorbeeld van misleiding waar men niet over praat; windturbines.

  Afgezien van het feit dat ze nog niet de helft opbrengen van wat ze hebben gekost als ze aan vervanging toe zijn, zijn het ook nog eens apparaten die zeer milieu onvriendelijk worden geproduceerd (denk daarbij aan de giftige zware metalen die nodig zijn waar mensen aan sterven bij het delven) en wat men al helemaal verzwijgt is dat ze bijdragen aan de opwarming!

  De windmolens zorgen voor opwarming doordat ze een behoorlijke impact hebben op de atmosfeer.

  Steeds meer landen nemen zich ambitieuze energiedoelstellingen voor. Ze willen het gebruik van fossiele brandstoffen gaan beperken en overstappen op hernieuwbare energiebronnen. Windenergie is daarbij één van de favorieten. Fijn vooruitzicht voor het klimaat, zou je zeggen. Maar ook hier valt een kanttekening te plaatsen. Zo blijkt dat het kwik door deze windparken behoorlijk kan gaan stijgen. De bevindingen zijn terug te lezen in het tijdschrift Joule.

  Windenergie
  Uit de studie blijkt dat als de Verenigde Staten volledig over zouden stappen op windenergie, hier vijf tot twintig keer meer land voor nodig is dan eerder werd gedacht. En als deze enorme parken uit de grond worden gestampt, betekent dit dat de temperatuur over het hele land met 0,24 graden Celsius zal stijgen. De grootste verandering doet zich ’s nachts voor, wanneer de grondtemperatuur met maximaal 1,5 graden kan stijgen. “Wind verslaat steenkool op elk vlak, maar dat betekent niet dat de impact ervan te verwaarlozen is,” zegt onderzoeker David Keith. “We moeten overschakelen van fossiele brandstoffen om de koolstofemissies te stoppen, en daarbij zijn we genoodzaakt keuzes te maken tussen verschillende technologieën. Deze hebben echter allemaal een aantal sociale en ecologische gevolgen.”

  Atmosfeer
  De windmolens zorgen voor de opwarming omdat ze een behoorlijke impact hebben op de atmosfeer. “Windturbines generen elektriciteit, maar veranderen ook de atmosferische stroming,” legt hoofdauteur Lee Miller uit. “Ze sturen warmte en vocht in de atmosfeer, wat het klimaat beïnvloedt. En in onze studie hebben we geprobeerd deze effecten op een continentale schaal te modelleren.”

  Voordelen
  Hoewel de windparken op korte termijn dus voor opwarming zorgen, blijkt uit de berekeningen dat de gevolgen op lange termijn gecompenseerd worden. “De voordelen stapelen zich over de jaren op,” zegt Keith. “Kijken we naar de komende tien jaar, dan heeft windenergie – in sommige opzichten – meer impact op het klimaat dan steenkool of gas. Maar kijken we naar de komende duizend jaar, dan is windenergie veel schoner.”

  De simulaties van de twee onderzoekers beperken zich alleen tot de Verenigde Staten, waardoor er dus geen rekening wordt gehouden met de invloeden op wereldschaal. Het blijft dus enigszins onzeker hoe windenergie het klimaat in andere landen kan beïnvloeden. Daarnaast benadrukken de onderzoekers dat de studie niet gezien moet worden als kritiek op windenergie. “Een deel van de impact van windenergie zal gunstig zijn – verschillende wereldwijde onderzoeken tonen al aan dat windenergie de poolkappen afkoelt,” zegt Keith. “Ons onderzoek moet gezien worden als een eerste stap om serieuzer te worden in het beoordelen van de gevolgen van alle hernieuwbare energiebronnen. We hopen dat onze studie een keerpunt vormt, waarin de invloeden van windenergie serieus in overweging worden genomen bij het beperken van onze emissies.”

  Zonne-energie
  In de studie herhaalden de onderzoekers hun berekeningen om de impact van zonne-energie op het klimaat te meten. En ze ontdekten dat voor dezelfde hoeveelheid elektriciteit, de impact van zonne-energie tien keer kleiner was dan die van wind. Hierbij zijn er echter weer andere overwegingen die in oogschouw genomen moeten worden. Zo zijn zonne-energiecentrales bijvoorbeeld dicht bepakt, terwijl het land tussen windturbines gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld landbouw.

  Bron; The Harvard Gazette

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *