Top vijf verkiezingsthema’s inwoners Groningen, Haren en Ten Boer

Groen, zorg, verkeer, huisvesting en afval. Dat zijn volgens de inwoners van Groningen, Haren en Ten Boer de grote verkiezingsthema’s voor de gemeenteraadsverkiezing op 21 november. Zo’n 600 inwoners uit de drie gemeenten hebben meegedaan aan de enquête over de top 5 verkiezingsthema’s. Op 21 november gaan Groningen, Haren en Ten Boer naar de stembus voor de verkiezing van de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Groningen. Waar moet die nieuwe gemeente mee aan de slag? Wat moeten de grote verkiezingsthema’s zijn? Dat konden de inwoners begin september zelf in een top 5 aangeven.

Het was een open online enquête. Mensen konden zelf bedenken welke onderwerpen ze belangrijk vonden en hoefden dus geen voorbedachte onderwerpen kiezen. De meest genoemde thema’s komen terug in de digitale stemhulp StemWijzer (online rond 1 november) en de Verkiezingskrant die op 8 november op elk adres in Groningen, Haren en Ten Boer in de bus ligt.

Voedselbank


Groen staat bovenaan in de uiteindelijke top 5. Dan gaat het over bomen (“Begin met aanplanten van bossen”), groenonderhoud (“Matig onderhoud gepleegd”), duurzaamheid (“Alle nieuwbouw energieneutraal”) en milieu (“Uitstootvrij centrum”).

Een goede tweede is zorg.

Dat thema omvat alle vormen van zorg zoals jeugd- en ouderenzorg, thuiszorg en ook armoedebestrijding (“Zorg dat de voedselbank niet meer nodig is”).

Op drie: verkeer. Dan gaat het over bereikbaarheid, verkeersveiligheid (“Te veel onduidelijke verkeerssituaties”), fietsen, parkeren (“Tarief in de stad te hoog per uur”) en openbaar vervoer (“Gratis bij wedstrijden van FC Groningen en Donar”). Ook huisvesting en wonen houdt veel mensen bezig: voldoende en betaalbare woningen voor bijvoorbeeld (internationale) studenten (“Aanpak malafide makelaars”) en ouderen (“Hofjes in plaats van appartementen”).

Grofvuil
Afval sluit de top 5 af. Zwerfvuil ergert mensen (“In Oosterparkwijk bijna geen prullenbak te vinden”). Bij dit thema hoort ook de inzameling (“Gratis ophalen grofvuil”), afvalscheiding (“Meer scheidingsopties”) en Diftar (hoe meer restafval, hoe meer betalen).

De meeste mensen die aan de enquête meededen, komen uit de huidige gemeente Groningen. Ruim één op de tien woont in Haren. Slechts enkele inwoners uit Ten Boer deden mee. Sommigen noemden de herindeling (“Intrekking van herindelingsbesluit”, “Voorkom dat Haren en Ten Boer een buitenwijk van Groningen worden, laat het mooie dorpen blijven”, “Hoe blijven inwoners Haren en Ten Boer gehoord?”) en de voorzieningen in de dorpen (“Behoud voorzieningen in Haren als gemeenteloket, bibliotheek, zwembad”). De ‘groene long’ of buffer tussen Haren en Groningen werd een enkele maal genoemd. Het Oosterhamriktracé zes maal.

De top 5 verkiezingsthema’s krijgt een belangrijke plek in de stellingen van de StemWijzer, rond 1 november te vinden op gemeente.groningen.nl/verkiezingen. Met de StemWijzer kunnen inwoners erachter komen met welke politieke partijen ze de meeste overeenkomsten hebben. Dat kan helpen bij het stemmen op 21 november.

De top 5 komt ook terug in de Verkiezingskrant. Daarin vertellen de politieke partijen hoe ze over de aangedragen verkiezingsthema’s denken. De Verkiezingskrant wordt bij alle ongeveer 134.000 adressen in Groningen, Haren en Ten Boer bezorgd. Ook deze Verkiezingskrant kan inwoners helpen bij het maken van een keuze op welke politieke partij ze gaan stemmen op 21 november. Normaal gaan de politieke partijen over de onderwerpen voor de StemWijzer en de Verkiezingskrant. Maar nu bepalen ook de inwoners met hun top 5 voor een deel de inhoud.

Heerepoort
De open enquête laat zien wat inwoners van Groningen, Haren en Ten Boer belangrijk vinden. Veel onderwerpen hebben de top 5 niet gehaald. Een greep:
– “De Heerepoort terug naar de stad, niet in de tuin van het Rijksmuseum!”
– “Herstel vooroorlogse noordwand Grote Markt.”
– “Groningen verdient een 50 meter overdekt wedstrijdbad.”
– “Maak van Groningen een stad met spannende architectuur, meer opvallende gebouwen als Reitdiephaven.”
– “Museumbezoek voor Stadjers sowieso gratis.”
– “Zorg dat er per Gronings huishouden slechts één huisdier mag zijn.”
– “Meer workout-veldjes in en om alle wijken.”
– “Haren kiest eigen gemeenteraad.”

Bovengenoemde citaten zijn voorbeelden en niet representatief voor de input van de deelnemers aan de enquête.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *