Top vijf verkiezingsthema’s inwoners Groningen, Haren en Ten Boer

Groen, zorg, verkeer, huisvesting en afval. Dat zijn volgens de inwoners van Groningen, Haren en Ten Boer de grote verkiezingsthema’s voor de gemeenteraadsverkiezing op 21 november. Zo’n 600 inwoners uit de drie gemeenten hebben meegedaan aan de enquête over de top 5 verkiezingsthema’s.  Lees verder

Stadjers geconsulteerd over windenergie

windenergie-1

grootste windmolenpark van europa omgeving lichtenau duitsland

Vanaf donderdag 15 september, hebben Stadjers gedurende twee weken de mogelijkheid om mee te doen aan de enquête over windenergie. Vooruitlopend op het Windplan dat het college ter besluitvorming wil voorleggen aan de raad, worden Stadjers geconsulteerd over hun opvattingen met betrekking tot windenergie. Lees verder

Hoe tevreden zijn wij fietsers in Groningen

groningen-selwerd-eikenlaan-oversteek wilgenpadHoe tevreden zijn de Stadjers over onze fietspaden, fietsenstallingen en de verkeersveiligheid? Wat gaat goed? En wat en waar kan het beter? Om dat te peilen, houdt de gemeente de komende week een enquête onder de leden van het Stadspanel.
Lees verder