Veel verzet tegen bomenkap Park Selwerd

park selwerd-fietspaden-bomenkap-3Mevrouw Wessels is niet een klein beetje boos, maar hééééél boos over de voorgenomen plannen voor de aanleg van een nieuw fietspad in Park Selwerd waar vele bomen voor gekapt gaan worden. Zij niet alleen. Inmiddels hebben 1500 mensen de petitie ondertekend om de bomenkap tegen te gaan, laat zij ons vanmorgen weten. Op allerlei manieren wordt het protest kenbaar gemaakt.

Er hangen vele spandoeken of mensen zijn nog bezig de protestactie te ondersteunen. Zo is aan het begin van het fietspad aan de Eikenlaan te zien wat vier meter breedte inhoud. (waar in Groningen vindt je een fietspad van vier meter). Diverse mensen stapten af om de petitie te ondertekenen. Daar tegenover ook voorstanders. Een veel te smal fietspad op vele uren van de daag en dat moet beter. Of het vier meter moet zijn? Een meter brede zal het probleem helpen op te lossen en bespaard vele bomen. Het zal nog wel even onrustig blijven over dit onderwerp die zich Slimmeroute laat noemen.

park selwerd-fietspaden-bomenkap-9Dan zijn er ook veel vragen over het voetbalveld. Een veld wat niet meer wordt gebruikt. Betrek het bij het park dan hebben we er allemaal wat aan. Inmiddels is de gemeente druk met de voorbereidingen bezig en maken vele tegenstanders zich druk dat de voorgenomen plannen straks werkelijkheid worden.

Onderstaand de tekst die u kunt gebruiken om voor 1 maart a.s. bezwaar aan te tekenen:

Kenmerk Besluit : OVA-201670074/800 d.d. 19-1-2016
T.a.v. Burgemeester en Wethouders van Groningen
& S.T. van der Vugt, afdeling VTH
& G. Demandt
Postbus 30026
9700 RM Groningen
Groningen, ……..

 

Bestreft : Bezwaar inzake besluit Omgevingsvergunning (Selwerd/Zernike)
Beste Bestuursleden van onze mooie stad Groningen,

Ik las met stijgende verbazing de plannen voor het Park Selwerd in onze Groninger Gezinsbode d.d. 3 februari 2016.
Bij het inloopspreekuur 15 februari 2016 waren de projecten duidelijk uitgebeeld opgehangen.
Aldaar heb ik een reactieformulier ingevuld en afgegeven.
Maar alsnog wil ik ook bezwaar maken tegen al deze projecten en die van Park Selwerd in het bijzonder.

Ik teken bezwaar aan tegen deze plannen omdat het funest zal zijn voor het Park Selwerd, de bewoners van beide wijken Paddepoel en Selwerd, de dieren die van het park gebruik maken als woonomgeving, de wijkbewoners die gebruik maken van het park als recreatiegebied en voor de studenten die de schuld krijgen van hun grote aanwezigheid.

Wij als omwonende lijken totaal geen stem te hebben in de besluitvorming van de aanpassingen voor het Park Selwerd en dat is niet oke.
Wij leven hier in Selwerd alleen al met zijn ruim zes duizenden, in flats, eengezinswoningen en koopwoningen. Vooral wij flatbewoners maken graag gebruik van de mogelijkheden die het park Selwerd biedt. Sinds de Zernike route door het park geleid werd, begon de ellende en nu willen jullie deze ellende de ruimte gaan geven ten kosten van drieentachtig bomen. Dit is omgekeerd denken en al helemaal niet realistisch.
Deze bomen hebben niet alleen een zuurstof- en nestfunktie maar ook een waterabsorptiefunktie. En deze boomfunktie is zo hard nodig hier tegenwoordig. Het gras staat nu al blank op meerdere plekken, wat denken jullie dat er gebeurt als er nog eens drieentachtig bomen verdwijnen?

In de Groenbalans,Boom Effect Analyse Rapport (Slimme routes naar Zerninke) staat dat er negatief 83 bomen en negatief 1970m2 houtopstand overblijft na het doorvoeren van deze plannen voor Park Selwerd. Dit is alles behalve slim te noemen. De route misschien wel, maar de verbreding en kapperij niet.
Een simpele middenstreep, oversteek zebra’s en haaientanden zal al een hele verbetering zijn.

Het park is er voor de wijkbewoners en niet voor een snelle Jelle verkeersroute. Sowieso apart een route uitstippelen en dan geen voorzieningen aanbrengen. Ja het was een proef, maar wel een gevaarlijke proef om grote aantallen fietsers gebruik te laten maken van een parkpad zonder wegmarkering. Gevaarlijk voor hen en voor ons omwonende!

Ik vraag U dan ook deze plannen in overweging te nemen en te kiezen voor een goede middenweg, waarbij alle partijen tevreden zijn, het park in zijn natuurlijke staat blijft en Groningen alsnog Fietsstad 2016 wordt.

Met vriendelijke groet,

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *