Veertien frisse scholen aan het eind van het jaar

Groningen investeert in gezond binnenklimaat voor basisscholen
nassauschool-1

Uit de voortgangsrapportage over het project “Fris en Duurzaam” blijkt dat het binnenklimaat en het energieverbruik van 14 scholen in de stad in de periode 2012-2013 inmiddels is of nog dit jaar zal worden verbeterd. Via forse aanpassingen aan de ventilatie, isolatie en verwarming van deze gebouwen ontstaat een optimaal binnenklimaat voor leerlingen en leraren.

Doel van het project “Fris en Duurzaam” is om binnen een periode van 5 jaar (2012-2016) voor in totaal 40 basisschoolgebouwen te investeren in frisse, gezonde en energiezuinige lokalen.

De uitgevoerde binnenklimaatmaatregelen verlagen vooral het CO2-gehalte in de lucht.
Dit heeft een positief effect op de gezondheid van leerlingen en leraren en bevordert de leerprestaties van scholieren. Wethouder Onderwijs Ton Schroor: “We doen dit als gemeente en scholen echt samen en plukken daar ook samen de vruchten van. De eerste resultaten zijn positief en vormen voor de gemeente Groningen een stimulans om de komende jaren ook de andere basisscholen in stad snel en grondig aan te pakken”.

Fris en Duurzaam
Bij de uitvoering van het project is rekening gehouden met toekomstplannen van de scholen (fusie of aanstaande nieuwbouw bijvoorbeeld). Ook zijn er luchtmetingen verricht. Hierbij bleek dat voor 10 basisscholen in stad aansluiting bij het project niet nodig was.   Binnen de projectaanpak worden de scholen met de hoogste CO2-waarden als eerste aangepakt.  Bij de uitvoering  van werkzaamheden maakt Groningen gebruik van het programma van eisen “Frisse scholen” van de rijksoverheid.

Binnen de 14 scholen gaat Groningen CO2-percentage, temperatuur en luchtvochtigheid over een langere periode meten. Hiermee krijgen we inzicht in de effecten van de klimaat-maatregelen en kunnen we de resultaten van het project tussentijds evalueren.

Het project “Fris en Duurzaam” sluit goed aan bij het collegeprogramma waarbij duurzaamheid en goed onderwijs in goede schoolgebouwen een prominente plek innemen. Groningen investeert in de periode 2012-2013 ruim € 3,8 miljoen euro. Voor de aanpassing van de resterende 26 schoolgebouwen in de periode 2014-2016 is nog eens € 3,8 miljoen beschikbaar.

De veertien scholen zijn:
Nassauschool locatie Nassaulaan, Nassauschool locatie Graaf Adolfstraat,
Bladergroenschool Donderslaan, Groninger Schoolvereniging Sweelincklaan,
Brederoschool, De Heerdstee, De Tamarisk, De Beijumkorf, Bekenkampschool,
De Petteflet, De Sterrensteen en de Hoeksteen, De Starter, De Swoaistee en De St. Michaelschool.

Foto: Aly Wieringa

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *