Vergoeding laptop voor minimakinderen in Groningen

laptop-1Kinderen uit minimagezinnen die voortgezet onderwijs volgen, kunnen een vergoeding aanvragen van maximaal 350 euro voor een laptop. Deze ‘laptopregeling’ gaat dit schooljaar (2015/2016) in. Een eigen laptop vergroot de kansen van kinderen binnen het onderwijs en later op de arbeidsmarkt.

 

De laptopregeling is bedoeld voor inwoners van de stad Groningen met een minimum inkomen tot maximaal 110% van de bijstandsnorm die kinderen hebben op het VMBO, HAVO of VWO. Via deze regeling kunnen zij een laptop aanschaffen ter waarde van 350 euro voor hun schoolgaande kinderen.

Goed gereedschap
Wethouder Sociale Zaken Mattias Gijsbertsen: ‘Kinderen die thuis geen computer hebben kunnen achterstanden oplopen in het onderwijs. In deze tijd kun je eigenlijk alleen nog maar goed je huiswerk maken als je een computer hebt. Ik vind het belangrijk dat kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen ook een goede opleiding krijgen. Met goed gereedschap als een eigen laptop vergroot je je toekomstkansen, zowel binnen het onderwijs als later op de arbeidsmarkt.
Met deze regeling voldoet het college ook aan een wens van de raad.

Hoe werkt de regeling?
De gemeente stuurt alle ouders van wie bij de gemeente bekend is dat ze kinderen hebben op het voortgezet onderwijs en naar verwachting van een inkomen van ten hoogste 110 procent van de bijstandsnorm moeten rondkomen, een brief met uitleg over de regeling en een aanvraagformulier. Zodra de aanvraag wordt toegekend, ontvangt de aanvrager een beschikking. Hiermee kan een laptop worden aangeschaft in een winkel naar keuze. De winkelier regelt de betaling met de gemeente.

Om de laptopregeling juist bekend te maken bij ouders die de gemeente niet kent, ontvangen alle instellingen voor voortgezet onderwijs informatie, zodat ook zij hun leerlingen kunnen attenderen op de regeling. In de Gezinsbode komt een advertentie en vanaf 1 september staat informatie en een aanvraagformulier op de website van de gemeente www.groningen.nl/inkomen.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.