Verhuur studentenkamers wordt onrendabel

Vandaag lezen we in verschillende media dat het verhuren van studentenkamers onrendabel gaat worden.  Door de nieuwe wetgeving moeten verhuurders hun huren drastisch verlagen.

In het nieuwe regeerakkoord van VVD en PvdA is een maximale huurgrens opgenomen van 4,5 procent van de WOZ-waarde van een woning, bedoeld om de marktwerking op de sociale huurmarkt te bevorderen. Dat betekent voor veel woningen in de sociale huursector dat de huurprijs flink omlaag moet. Tegelijkertijd moeten alle verhuurders, zowel particulieren die meer dan tien woningen verhuren als woningcorporaties, een al eerder opgelegde belasting gaan betalen: de zogenoemde verhuurdersheffing. In 2013 gaat dat nog om vijf miljoen euro, maar in 2014 wordt dat 800 miljoen.

Verhuurders zien daarmee hun verhuuropbrengst fors dalen en moeten tegelijkertijd zware heffingen aan de overheid betalen. Behalve de verhuurdersheffing zijn dat ook eerder opgelegde heffingen, zoals de vennootsschapsbelasting en een bijdrage aan het Vestia-debacle. Voor verhuurders met weinig geld, zoals studentenhuisvesters, is dat onmogelijk.

Of de plannen voor huisvesting van jongeren in onze wijk onder druk komen te staan, blijft even een vraag en we zullen navraag doen van één van de corporaties.

(bron: duwo) meer: klik hier

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *