Verlenging onttrekkingsvergunningen kamerverhuur Selwerd

groningen-selwerd-acacialaan-1Bij de vaststelling van het wijkontwikkelingsplan Selwerd is in de gemeenteraadsvergadering van 26 juni 2013 een nieuwe werkwijze voor wijkontwikkeling geïntroduceerd met bewoners, corporaties en andere belanghebbenden. Uitgaande van deze werkwijze wil het college gefaseerd in gesprek gaan met bewoners en betrokkenen  over een aantal aan Selwerd gerelateerde thema’s. Jongerenhuisvesting vormt één van deze thema’s.

Inmiddels is het collegeprogramma vastgelegd waar het college in 2014 een start mee wil maken met een actualisatie van hun visie en daarbij ook hun beleid voor particuliere kamerverhuur tegen het licht willen houden. Het ligt voor de hand om de nieuwe werkwijze voor Selwerd hierin mee te nemen, aldus het college.

Om zorgvuldig met de bewoners van Selwerd en andere betrokken in gesprek te kunnen en de resultaten hiervan mee te nemen in de herijking van hun beleid voor particuliere kamerverhuur heeft het college daarom besloten om de time-out voor het verlenen van onttrekkingsvergunningen voor Selwerd te verlengen.

 

 

4 gedachten over “Verlenging onttrekkingsvergunningen kamerverhuur Selwerd

  1. Belachelijk dat de gemeente dit ooit heeft toegelaten. Huisjesmelkers denken hierbij enkel aan GELD, en niet aan het karakter en leefbaarheid van de wijk. Bij mij wonen veel studenten en ben er klaar mee! Zodra ik weg kan, ga ik verhuizen. Het was ooit een gezellige gezinsbuurt, dat nu veranderd is in een slordige licht vervallen studentenwijk.

    Er staan zeer veel kantoren en andere gebouwen leeg die prima zullen voldoen voor studenten (‘jongeren’, zoals ze van het imago proberen af te komen) huisvesting!

    Ik lees ook dat bewoners in de wijk betrokken worden, maar ik zou niet weten wanneer ik daar dan van op de hoogte wordt gesteld. Hoor nooit iets erover?!

    Nee, Selwerd gaat erg hard achteruit, bedankt gemeente!

  2. Onder het mom jongeren huisvesting worden 2 schoolgebouwen aan de van Oldenbarneveldlaan en de Heinsiusstraat omgebouwd. Ongeveer 5 meter van elkaar af. Je zal er maar wonen als niet jongere! Wanneer gaan ze inzien dat een campus op het Zernicke terrein voor deze jongeren de beste plek is? Daarmee keert de rust voor de gewone burger die ’s morgens in alle vroegte naar z’n werk moet weer terug.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *