Maatwerk in kamerverhuurbeleid in Groningen

 Nieuwe omgevingstoets kamerverhuur vervangt 15% norm
Het college kiest voor meer maatwerk in het kamerverhuurbeleid. Dat staat in de nieuwe woonvisie ‘Wonen in Stad’ die B&W deze week hebben vastgesteld. Een programmatische aanpak is nodig bij het verduurzamen van huizen en het inspelen op de versnelde groei van het aantal kleine huishoudens in de stad. Andere speerpunten zijn ouderen- en zorghuisvesting en de beschikbaarheid van voldoende betaalbare sociale huurwoningen voor de mensen die dit nodig hebben. Lees verder

Weer onderzoek kamerverhuurpanden – waar blijft de oplossing?

 CDA wil onderzoek naar effecten van stop op kamerverhuurpanden

De 15%-norm is voor kamerverhuurpanden ingevoerd om een evenwichtige woningverdeling en bevolkingsopbouw in buurten mogelijk te maken, maar blijkt niet ideaal te zijn. In de afgelopen jaren zijn de geluiden van onbalans in de wijken meer en meer toegenomen. Het CDA wil daarom een onderzoek naar de effecten van een stop op de uitgifte van onttrekkingsvergunningen. Een stop zou een betere bescherming van de balans in buurten kunnen betekenen. Lees verder

SP en CDA bezorgd over leefbaarheid Schildersbuurt

groningen schilderswijk herman colleniusstraat (1 van 1)De gemeenteraadsfracties van de SP en het CDA zijn bezorgd over de leefbaarheid in buurten en stellen daarover vragen aan het stadsbestuur. Aanleiding voor deze vragen zijn signalen van buurtbewoners uit de Schildersbuurt over ophogingen van kamerverhuurpanden. Lees verder

Verlenging onttrekkingsvergunningen kamerverhuur Selwerd

groningen-selwerd-acacialaan-1Bij de vaststelling van het wijkontwikkelingsplan Selwerd is in de gemeenteraadsvergadering van 26 juni 2013 een nieuwe werkwijze voor wijkontwikkeling geïntroduceerd met bewoners, corporaties en andere belanghebbenden. Uitgaande van deze werkwijze wil het college gefaseerd in gesprek gaan met bewoners en betrokkenen  over een aantal aan Selwerd gerelateerde thema’s. Jongerenhuisvesting vormt één van deze thema’s. Lees verder

Subsidie geluidsreductie kamerverhuurbedrijven

geluid-10Eigenaren van kamerverhuurpanden kunnen subsidie van de gemeente krijgen voor het terugdringen van geluidsoverlast.  B&W en de gemeenteraad verwachten hiervan een positiever effect dan het opleggen en handhaven van regels voor geluidshinder. Lees verder

Rood Groningen voert actie tegen uitbuiting van studenten

Persfoto2Woensdag 15 januari stond ROOD, jong in de SP op het Broerplein met een sloopkogel. Studenten konden met deze sloopkogel symbolisch een slechte kamerbemiddelaar tussen henzelf en een studentenkamer wegbeuken. ROOD-woordvoerder en kandidaat raadslid Mechteld van Duin: “Met deze actie willen we onder de aandacht brengen dat veel studenten de dupe worden van cowboy-praktijken van kamerbemiddelaars. Lees verder