Lelietelers starten proef terugdringen giftig ontsmettingsmiddel

natuur-bloemen-lelieteelt-2‘Lelietelers willen een proef beginnen om het gebruik van het giftige grondontsmettingsmiddel Metam Natrium terug te dringen. Dat kan aan de hand van een scan van percelen, die aangeeft waar het middel echt nodig is en waar niet. De provincie Groningen steunt de proef met de scan met een bedrag van bijna 32.000 euro. Lees verder

Subsidie geluidsreductie kamerverhuurbedrijven

geluid-10Eigenaren van kamerverhuurpanden kunnen subsidie van de gemeente krijgen voor het terugdringen van geluidsoverlast.  B&W en de gemeenteraad verwachten hiervan een positiever effect dan het opleggen en handhaven van regels voor geluidshinder. Lees verder

Aantrekkelijke duurzaamheidslening voor huiseigenaren

woningen-duurzaamheid-zonnepanelen (1 van 1)Huiseigenaren in Groningen, Fryslan en Drenthe die in energiebesparende maatregelen willen investeren kunnen een duurzaamheidslening van maximaal 15.000 euro afsluiten. De rente is maximaal 2,4 procent en dat is veel lager dan het rentetarief van banken. Door een energiecoach en een subsidie voor het maatwerkadvies beschikbaar te stellen, verwachten de provincies dat de duurzaamheidslening nog aantrekkelijker wordt. De provincies stellen samen bijna 2.000.000 euro beschikbaar. Lees verder

Groningen legt geld opzij voor Voedselbank

voedselbankOndersteuning nodig door forse toename aantal klanten

Het college van B&W van Groningen heeft besloten om 60.000 euro te reserveren voor een subsidieaanvraag van de Voedselbank voor 2014. Het geld voor deze subsidie komt uit het armoedebeleid. Lees verder

Subsidie UMCG voor genetisch onderzoek COPD voor niet rokerss

lichaam-longen-1Het Universitair Medisch Centrum Groningen, heeft een consortiumsubsidie van € 845.000 gekregen van het Longfonds (voorheen Astma Fonds) voor genetisch onderzoek naar de oorzaak van COPD bij niet-rokers. COPD is een veelvoorkomende longziekte die de kwaliteit van leven sterk aantast. Boezen voert het onderzoek uit in samenwerking met de afdeling Genetische epidemiologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Lees verder

Groningen past subsidieregelingen amateurkunst aan

groninger kinder- en jeugdkoor - optreden noorderzon-6Gemeente past subsidieregelingen amateurkunst aan naar wensen amateurverenigingen

De gemeente Groningen maakt de subsidieregelingen voor de amateursector overzichtelijker en gebruiksvriendelijker. Dat doet zij op verzoek van de raad en van de amateurverenigingen. Lees verder

Subsidie om geluidsoverlast in de stad te verminderen

infrastructuur-petrus campersingel-6De Petrus Campersingel en de Kraneweg hebben onlangs stil asfalt gekregen, omdat de gemeente het verkeerslawaai in de stad willen aanpakken. Tevens komt een aantal woningen aan deze en andere wegen in aanmerking voor extra gevelisolatie. Lees verder

Je Maintiendrai Fonds stopt met subsidies

cultuur-de muze dreigt dood te bloeden-1‘Krantenfonds Je Maintiendrai stopt subsidieverlening

In verband met de voorgenomen aankoop van NDC mediagroep heeft het bestuur van Je Maintiendrai Fonds besloten met onmiddellijke ingang het verstrekken van subsidies op te schorten. Lees verder

Provincie Groningen geeft subsidie 400 jaar RUG

In 2014 bestaat de Rijksuniversiteit Groningen 400 jaar! Dat moet uiteraard gevierd worden. Een maand lang, van 15 mei t/m 15 juni, wordt Groningen ondergedompeld in festiviteiten en wordt er feest gevierd met studenten, alumni, medewerkers, stadjers en ommelanders, Noord-Nederlanders, zusterinstellingen en een ieder die de RUG een warm hart toedraagt.  Lees verder

Drie miljard beschikbaar voor duurzame ondernemers

Ondernemers die kansen zien in het duurzaam opwekken van energie worden daarin gesteund door de overheid. In 2013 is €3 miljard beschikbaar voor groene projecten, die er mede voor moeten zorgen dat er in 2020 16% van alle energie duurzaam wordt opgewekt. Dat schrijft minister Kamp van Economische Lees verder