Groningen past subsidieregelingen amateurkunst aan

groninger kinder- en jeugdkoor - optreden noorderzon-6Gemeente past subsidieregelingen amateurkunst aan naar wensen amateurverenigingen

De gemeente Groningen maakt de subsidieregelingen voor de amateursector overzichtelijker en gebruiksvriendelijker. Dat doet zij op verzoek van de raad en van de amateurverenigingen. Het aantal regelingen wordt teruggebracht van vier naar twee. De Basisregeling Amateurkunst wordt in ere hersteld en er komt een nieuwe Plusregeling, onder te brengen bij de Kunstraad. De nieuwe regelingen gaan in per 2014.

Herstel van de ‘BAK’
Met de herinrichting van de subsidieregelingen voor amateurkunst komt de gemeente beter tegemoet aan de wensen en behoeften van de amateurverenigingen in onze stad. Uit onderzoek, uitgevoerd door de Kunstraad Groningen, blijkt dat verenigingen vooral blij zijn met de Basisregeling amateurkunst – ook bekend als de ‘BAK’. Deze wordt ‘als het meest waardevol gezien en draagt bij aan de kwaliteit van de activiteiten,’ aldus de Kunstraad.

Per 2014 herstelt de gemeente de BAK, waarmee amateurverenigingen voor bijvoorbeeld dans, zang, muziek of theater jaarlijks subsidie kunnen aanvragen voor de kosten van een dirigent en een repetitieruimte, dan ook in oude luister. Het budget wordt weer opgetrokken naar het niveau van de vorige cultuurnota, met ruimere bestedingsmogelijkheden.

Plusregeling amateurkunst
Naast de BAK is er straks nog één andere regeling voor amateurkunst: de Plusregeling. Deze regeling, onder te brengen bij de Kunstraad, is aanvullend op de BAK. Amateurs kunnen hier subsidie aanvragen voor projecten met bijzondere verdiensten op het gebied van artistieke kwaliteit, samenwerking, cultuurdeelname en (niet individuele) scholing. Ook dit budget wordt hoger dan het huidige projectbudget voor amateurkunst bij de Kunstraad.

Advies Kunstraad
Momenteel kent de gemeente Groningen vier subsidieregelingen voor amateurkunst. Tijdens een hoorzitting, georganiseerd door de raad rond de gemeentelijke cultuurnota 2013-2016, gaven amateurverenigingen aan dat deze regelingen niet altijd goed aansluiten bij hun wensen en behoeften. De raad verzocht het college daarop in een motie de bestaande amateurregelingen tegen het licht te houden en waar mogelijk te verbeteren.

Het college vroeg de Kunstraad vervolgens advies. Voor dit advies, Voor passie en verdieping, deed de Kunstraad uitgebreid onderzoek in het amateurveld. Zo werd een vragenlijst uitgezet onder amateurverenigingen geënquêteerd en sprak de Kunstraad met koepelorganisaties, kenniscentra en samenwerkingspartners van het amateurveld. De gemeente neemt het advies, gereedgekomen in juli van dit jaar, vrijwel in zijn geheel over.

Op basis van het advies vervallen per 2014 tweeregelingen voor amateurkunst: de huursubsidie voor optredens in grote zalen als de Oosterpoort en Stadsschouwburg, en de subsidie voor de aanschaf van uniformen en instrumenten. Uit onderzoek bleek dat het amateurveld deze regelingen niet hoog aansloeg. Voor bijzondere optredens in grote zalen kan nu een beroep worden gedaan bij de Plusregeling amateurkunst. De gemeente stelt het amateurveld de komende tijd op de hoogte van de veranderingen in de subsidieregelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *