Stijging gemeentelijk woonlasten aanzienlijk | Gaan we er echt op vooruit?

De gemeentelijke woonlasten stijgen dit jaar aanzienlijk sterker dan de inflatie. Huurders betalen 8,0 procent meer, eigenaar-bewoners 6,2 procent. De afvalstoffenheffing stijgt met 9,1 procent het sterkst, gevolgd door de ozb (5,2 procent). Dat blijkt uit het rapport Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten 2021 van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen. Lees verder

Nederlanders denken heel verschillend over maatregelen en vaccinatie

Nederlanders denken sterk verschillend over wat zinvolle coronamaatregelen zijn en gaan hier ook zeer verschillend mee om. Dit blijkt uit het grootschalige Lifelines Corona Onderzoek, een initiatief van de Rijksuniversiteit Groningen, UMCG en Lifelines. 40.000 deelnemers hebben sinds maart al 15 keer een uitgebreide vragenlijst ingevuld. De resultaten hiervan zijn te zien op de vernieuwde CoronaBarometer.nl, waar per subgroep resultaten inzichtelijk zijn. Te zien is onder andere dat de verbondenheid met anderen sterk afneemt, met name onder hoogopgeleide mensen. Daarnaast zijn mannen veel vaker bereid zich te laten vaccineren dan vrouwen. Lees verder

Lilianne Ploumen opent vernieuwde Aletta Jacobskamer

Vandaag, 8 maart, voorafgaand aan de uitreiking van Aletta Jacobsprijs, ontving Rector Magnificus  Elmer Sterken Lilianne Ploumen op het Universiteitsmuseum aan de Oude Kijk in ’t Jatstraat in Groningen. Onder de indruk van de prachtige collectie en na een aantal interviews opende zij de vernieuwde Aletta Jacobskamer welke vanaf vandaag officieel is toegetreden tot het landelijk Cannonnetwerk. alle foto’s: klik hier Lees verder

Paddepoeler Wytze van der Gaast verdedigd proefschrift klimaatverandering

wytze van der gaast-verdediging proefschrift klimaatverandering-9Vandaag heeft Wytze van der Gaast aan de Rijksuniversiteit Groningen zijn proefschrift over klimaatverandering verdedigd. Wytze, die als student al in Paddepoel woonde en inmiddels met zijn gezin al weer meer dan 10 jaar in de Neptunusstraat woont, heeft onderzocht hoe landen met elkaar afspraken maken over maatregelen om uitstoot van CO2 te verminderen. Lees verder

Campus Zernike wordt uitgebouwd naar internationaal formaat

PC Visie Zernike Campus Groningen-3872

wethouder roeland van der schaaf geeft toelichting

De Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool Groningen en de gemeente Groningen hebben een ambitieuze stedenbouwkundige visie opgesteld voor de Zernike Campus Groningen. De visie geeft op hoofdlijnen – voor de komende 10 tot 15 jaar – de koers voor de ontwikkeling van de Zernike Campus Groningen aan. De campus heeft, met de enthousiaste en stuwende kracht van de aanwezige kennisinstellingen en ondernemers, volop mogelijkheden om uit te groeien tot een onderwijs-, kennis- en ontwikkelingscentrum van (inter)nationaal formaat. Lees verder

Groninger Museum en RUG starten uniek opleidingstraject

groningen-centrum-groninger museum-opening exp. vrouwen van de revolutie-19Het Groninger Museum en de opleiding Kunstgeschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen starten in november 2014 een bijzonder talentontwikkelingsproject. Hierbij wordt een pas afgestudeerde van de RUG in twee jaar klaargestoomd voor het vak conservator. Er wordt ingezet op een brede ontwikkeling binnen het vak en het opdoen van specifieke kennis en vaardigheden. Een dergelijk traject is uniek in Nederland. Deze samenwerking wordt financieel mogelijk gemaakt door de Stichting Beringer Hazewinkel. Lees verder

Ster van Bethlehem boven Academiegebouw

groningen-centrum-broerplein-academiegebouw-3De ster van Bethlehem, er zijn maar weinig fenomenen die zo tot de verbeelding spreken. Deskundigen discussiëren al eeuwen over het bestaan van de ster uit het Bijbelverhaal. Nieuwe berekeningen met moderne computerprogramma’s hebben geleid tot een nieuwe theorie over de echtheid van de ster. Dit is de aanleiding voor een tweedaags congres in Groningen op 23 en 24 oktober as. met internationale specialisten uit onder meer de Verenigde Staten en Engeland. Het congres wordt georganiseerd door de Rijksuniversiteit Groningen. Lees verder

RUG uit top honderd THE

steden nederland, groningen, centrumDe RUG is 19 plaatsen gezakt op de belangrijke Times Higher Education Ranking. Daardoor staat de universiteit niet langer in de top 100 van de drie leidende internationale rankings, meld de UK Krant.

Lees verder

Ton Schroor verguld met nieuw traineeprogramma

De gemeente gaat starten met een traineeprogramma onder de naam ‘Stadstalent’. Dat heeft het college besloten op dinsdag 18 februari. Hierbij is ruimte voor 10 talenten. Bij de selectie en het werven van de trainees zoekt de gemeente nadrukkelijk de samenwerking met de Rijksuniversiteit (RUG) en de Hanzehogeschool. Lees verder

Studenten Sociologie gaan betrokkenheid buurt onderzoeken

groningen-stadspark-kinderboerderij-jan seton-nldoet-2

wethouder jan seton altijd betrokken bij …

Wethouder Jan Seton geeft start college ‘De gemeente en haar burgers’

Wethouder Jan Seton geeft vanmiddag om 13.00 uur het starsein van het vak ‘De gemeente en haar burgers’ voor 70 eerstejaars studenten Sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Voor het zevende achtereenvolgende jaar gaan de eerstejaars studenten Sociologie een onderzoek doen voor de gemeente Groningen. Lees verder