Nederlanders denken heel verschillend over maatregelen en vaccinatie

Nederlanders denken sterk verschillend over wat zinvolle coronamaatregelen zijn en gaan hier ook zeer verschillend mee om. Dit blijkt uit het grootschalige Lifelines Corona Onderzoek, een initiatief van de Rijksuniversiteit Groningen, UMCG en Lifelines. 40.000 deelnemers hebben sinds maart al 15 keer een uitgebreide vragenlijst ingevuld. De resultaten hiervan zijn te zien op de vernieuwde CoronaBarometer.nl, waar per subgroep resultaten inzichtelijk zijn. Te zien is onder andere dat de verbondenheid met anderen sterk afneemt, met name onder hoogopgeleide mensen. Daarnaast zijn mannen veel vaker bereid zich te laten vaccineren dan vrouwen. Lees verder

Derde onderzoeksronde Lifelines in 2019 van start

Lifelines, de data- en biobank waarin informatie over de gezondheid van drie generaties inwoners in de noordelijke provincies gedurende dertig jaar wordt verzameld, start in 2019 met de derde onderzoeksronde onder alle Lifelines-deelnemers. Lifelines doet belangrijk onderzoek, daarom is jaarlijks vier miljoen tot 2024 voor vervolg beschikbaar gesteld. Dit wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van VWS, de RUG en het UMCG en de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Deze gezamenlijke inzet weerspiegelt het belang van Lifelines voor zowel volksgezondheid, wetenschap  als economie. Lees verder