Wytze van der Gaast beschrijft 25 jaar internationale onderhandelingen over klimaatbeleid

wietse-1
Naar aanleiding van zijn proefschrift aan de Universiteit in Groningen in januari 2015, heeft Wytze van der Gaast uit de Groninger wijk Paddepoel een boek geschreven dat door uitgeverij Springer onlangs is uitgegeven.
Het boek geeft een overzicht van 25 jaar internationale onderhandelingen over klimaatbeleid. Eind jaren tachtig was er nog weinig bekend over klimaatverandering. Slechts een klein groepje wetenschappers opperde de mogelijkheid dat de snellere stijging van de temperatuur op aarde te maken had met uitstoot van broeikasgassen. Lees verder

Klimaattop Parijs gaat ons allemaal aan

steden nederland groningen, kostverlorenVanaf vandaag vindt in Parijs een grote klimaatconferentie plaats. Deze wordt georganiseerd door de Verenigde Naties en heeft als doel wereldwijde afspraken te maken over terugdringing van de uitstoot van broeikasgassen. Het klimaatprobleem werd voor het eerst besproken in de jaren tachtig toen wetenschappers een verband legden tussen uitstoot van broeikasgassen en opwarming van de aarde. In 1992 werd een VN-Klimaatverdrag getekend door meer dan 190 landen. Lees verder

Paddepoeler Wytze van der Gaast verdedigd proefschrift klimaatverandering

wytze van der gaast-verdediging proefschrift klimaatverandering-9Vandaag heeft Wytze van der Gaast aan de Rijksuniversiteit Groningen zijn proefschrift over klimaatverandering verdedigd. Wytze, die als student al in Paddepoel woonde en inmiddels met zijn gezin al weer meer dan 10 jaar in de Neptunusstraat woont, heeft onderzocht hoe landen met elkaar afspraken maken over maatregelen om uitstoot van CO2 te verminderen. Lees verder