Wytze van der Gaast beschrijft 25 jaar internationale onderhandelingen over klimaatbeleid

wietse-1
Naar aanleiding van zijn proefschrift aan de Universiteit in Groningen in januari 2015, heeft Wytze van der Gaast uit de Groninger wijk Paddepoel een boek geschreven dat door uitgeverij Springer onlangs is uitgegeven.
Het boek geeft een overzicht van 25 jaar internationale onderhandelingen over klimaatbeleid. Eind jaren tachtig was er nog weinig bekend over klimaatverandering. Slechts een klein groepje wetenschappers opperde de mogelijkheid dat de snellere stijging van de temperatuur op aarde te maken had met uitstoot van broeikasgassen. Lees verder

“Parijs” geeft klimaatbeleid belangrijke impuls

klimaatHet zit er op. Afgelopen zaterdag sloeg de Franse Minister van Buitenlandse Zaken, Laurent Fabius, zijn voorzittershamer op de tafel en was een nieuw klimaatakkoord een feit. Fabius was gedurende twee weken de gangmaker van de onderhandelingen over dit akkoord. Zijn land Frankrijk organiseerde de klimaattop en Fabius was de voorzitter. Inmiddels is het klimaatakkoord in kranten en op tv al historisch genoemd. Lees verder

Klimaattop Parijs gaat ons allemaal aan

steden nederland groningen, kostverlorenVanaf vandaag vindt in Parijs een grote klimaatconferentie plaats. Deze wordt georganiseerd door de Verenigde Naties en heeft als doel wereldwijde afspraken te maken over terugdringing van de uitstoot van broeikasgassen. Het klimaatprobleem werd voor het eerst besproken in de jaren tachtig toen wetenschappers een verband legden tussen uitstoot van broeikasgassen en opwarming van de aarde. In 1992 werd een VN-Klimaatverdrag getekend door meer dan 190 landen. Lees verder

Oproep voor 1 minuut stilte slachtoffers Parijs

herdenking slachtoffers Parijs-0611De aanslagen in Parijs van afgelopen vrijdagavond hebben velen geraakt. Ook mij. Plots werd duidelijk hoe kwetsbaar, vluchtig en nietig een mensenleven is. Parijs is in rouw. Wij in Groningen rouwen met de Fransen mee. De aanslagen in Parijs zijn niet alleen gericht tegen Frankrijk. Ook wij zijn getroffen. Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap zijn ook onze waarden. Wij zijn solidair met Parijs. Met Frankrijk. Lees verder

Groningen herdenkt slachtoffers terreurgeweld Parijs

Vanavond tijdens de herdenkingsbijeenkomst werden op de Grote Markt de slachtoffers herdacht van de aanslagen van afgelopen vrijdagavond in Parijs. De herdenkingsbijeenkomsst is een initiatief van de in Frankrijk geboren Gabby Rialland. Ze deed op Facebook een oproep voor de samenkomst. Burgemeester Peter den Oudsten en commissaris van de Koning Max van den Berg waren hierbij aanwezig.

Lees verder