Groningen legt geld opzij voor Voedselbank

voedselbankOndersteuning nodig door forse toename aantal klanten

Het college van B&W van Groningen heeft besloten om 60.000 euro te reserveren voor een subsidieaanvraag van de Voedselbank voor 2014. Het geld voor deze subsidie komt uit het armoedebeleid.

Voor 2014 is opnieuw subsidie nodig gezien de stijgende kosten en de noodzakelijke investeringen door het toenemende aantal klanten van de Voedselbank. Het college heeft daarom besloten net als in 2013 ook voor 2014 60.000 euro beschikbaar te stellen.

Ondersteuning armste gezinnen
De bedrijfsvoeringskosten van de Voedselbank werden tot nu toe volledig betaald uit giften. Door de economische recessie blijkt het echter steeds moeilijker om jaarlijks het bedrag bij elkaar te krijgen om de armste gezinnen van Groningen met voedsel te kunnen ondersteunen. Van het beschikbaar gestelde bedrag zal onder andere een nieuwe koeling voor in de uitgifte ruimte van de Voedselbank worden betaald.
Hiermee kan de Voedselbank ook weer voldoen aan de eisen die aan hen gesteld worden door de Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA).

Forse toename
Het klantenbestand van de Voedselbank is in het afgelopen jaar gestegen naar 620 huishoudens (stand oktober 2013). Het is de verwachting dat in 2014 dit aantal verder zal toenemen. Zelfs de voedselverstrekking kwam dit najaar onder druk te staan door het toenemende aantal klanten en de giftenstroom die steeds minder wordt. Gelukkig is na een grootscheepse actie vanuit de samenleving de voedselvoorraad voorlopig weer op peil.

Raad reserveerde geld
De gemeenteraad heeft bij de bespreking van de kadernota armoedebeleid Samen actief tegen armoede in 2012 het bedrag voor de incidentele subsidie in 2013 en 2014 gereserveerd voor de Voedselbank. Dit in afwachting van meer duidelijkheid over hun financiële situatie en de noodzaak voor deze subsidie. Voor 2013 en nu dus ook voor 2014 heeft de Voedselbank deze noodzaak aan kunnen tonen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *