Maatwerk in kamerverhuurbeleid in Groningen

 Nieuwe omgevingstoets kamerverhuur vervangt 15% norm
Het college kiest voor meer maatwerk in het kamerverhuurbeleid. Dat staat in de nieuwe woonvisie ‘Wonen in Stad’ die B&W deze week hebben vastgesteld. Een programmatische aanpak is nodig bij het verduurzamen van huizen en het inspelen op de versnelde groei van het aantal kleine huishoudens in de stad. Andere speerpunten zijn ouderen- en zorghuisvesting en de beschikbaarheid van voldoende betaalbare sociale huurwoningen voor de mensen die dit nodig hebben. B&W vinden dat er voor alle inwoners voldoende en goede woonruimte beschikbaar moet zijn. Ook voor de jongeren die naar Groningen komen voor hun opleiding of werk. De gemeente wil daarom kwalitatief goede woningen voor jongeren creëren en ook de kwaliteit van de bestaande jongeren-huisvesting moet omhoog. De stad kent veel panden waarbij de bewoners ‘op kamers’ wonen. Om te kijken of er in een straat of buurt extra kamers voor jongeren mogelijk zijn gaat de gemeente met een omgevingstoets werken in plaats van met de huidige generieke 15% norm. Daarbij wordt gekeken naar het effect op de leefbaarheid en de woonkwaliteit in de buurt. Daarnaast komt er een vergunningsplicht voor het onttrekken van woonruimte vanaf drie kamers in plaats van de huidige vier kamers of meer. De nieuwe richtlijnen gaan ook gelden voor de binnenstad en Selwerd. Om de bouwopgaaf van Campus Groningen te versnellen zullen er nieuwe instrumenten zoals projectfinanciering en een investeringsfonds worden ingezet.

Sociale huurwoningen
Groningen moet volgens het college een ongedeelde stad blijven waar iedereen prettig moet kunnen wonen. Ook zij die minder te besteden hebben. Goedkoop wonen is geen kunst. Goed wonen tegen een sociale prijs is dat wel. Samen met de corporaties wil de gemeente daarom zorgen dat er de komende jaren voldoende betaalbare sociale huurwoningen zijn en blijven. Daarbij vinden B&W het belangrijk om te investeren in energiebesparing. Dit levert een bijdrage aan duurzaamheid en betaalbare woningen. Het streven is dat alle nieuwbouw in Groningen vanaf 2017 energieneutraal is.

Verkoop
De verkoop van sociale huurwoningen blijft mogelijk. Maar B&W willen terughoudend omgaan met de verkoop van sociale gezinswoningen omdat die in de stad relatief weinig voorhanden zijn. Het college wil ook bestaande woningen moderniseren zodat ouderen veilig en comfortabel kunnen blijven wonen in hun vertrouwde omgeving. Ook stimuleren B&W nieuwe woonvormen voor ouderen, zoals bijvoorbeeld een moderne variant op de bekende hofjes.

Gesprek
De woonvisie bevat de kaders en de speerpunten voor het woonbeleid. Het is ook de basis voor de prestatieafspraken met woningcorporaties. Het is het resultaat van een intensief gesprek dat de afgelopen maanden plaatsvond met de stad over de toekomst van het wonen in Groningen. Hierbij bleek dat veel mensen een mening hebben over hoe het is om in Groningen te wonen, wat er aan het woonbeleid moet veranderen en hoe de toekomst eruit kan zien. Er kwamen veel reacties binnen op www.woneninstad.nl, het Woonsymposium kende een hoge opkomst en de zaal bij het Stadsgesprek zat overvol. ‘Wonen in Stad’ is daarom een woonvisie geworden van en voor de hele stad.

Oproep
De woonvisie is ook een oproep aan de stad. Om samen met Stadjers en partners op inspirerende wijze het wonen in de stad nog beter te maken. De gemeente bouwt immers zelf geen huizen. Energiecorporaties door en voor Stadjers kunnen zorgen voor onafhankelijkheid van de energiereuzen. Voor huurders moet het mogelijk worden om zelf keuzes te maken in de besteding van onderhoudsbudgetten. Studerende huurders kunnen hun talent voor de wijk inzetten. En bij nieuwbouw wil de gemeente de uiteindelijke bewoner meer invloed geven.

De nieuwe woonvisie ligt 24 juni 2015 ter besluitvorming in de gemeenteraad.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *