Meer ruimte voor recreatie aan Noordoosthoek Hoornse Meer

hoornse plas - rondje nov 2012 (26 van 26)Ruimte voor recreatie met aandacht voor ecologie
Fietsen, wandelen, aanleggen met je bootje of een kopje koffie drinken aan het water. Het ontwerp bestemmingsplan Noordoosthoek Hoornse Meer maakt het mogelijk om de recreatieve voorzieningen aan de stadskant van het Paterswoldsemeergebied aanzienlijk uit te breiden.

De aanleg van oevers met riet en andere vegetatie, het aanplanten van nieuwe bomen en struiken en verdere aankleding met grassen, bloemen en kruiden, een oeverzwaluwwand en een ooievaarsnest, zorgen er voor dat de ecologische waarde van het gebied verbeterd. De investering van het hotel is bovendien goed voor de werkgelegenheid.

Bij het tot stand komen van het ontwerp is overleg met omwonenden van het gebied geweest.

Door de aanleg van een boulevard, terras, paviljoen en aanlegsteigers krijgt het in het gebied gelegen hotel een betere relatie met zowel het meer als de wijk Hoornse Meer. Tegelijkertijd zorgen de plannen voor een goede aanvulling op de voorzieningen aan de stadskant van het Paterswoldsemeer. Wethouder Roeland van der Schaaf: “De plannen voor de Noordoosthoek van het Hoornse Meer geven de Stadjers een mooie plek aan de rand van de stad om te recreëren en te genieten van de natuur. Uiteraard is het van groot belang om omwonenden bij de plannen voor het gebied te betrekken. Er is al overleg geweest en dat zal ook bij de verdere uitwerking van de plannen het geval zijn.”

De verschillende bijeenkomsten en overleggen tussen gemeente, hotel, Meerschap Paterswolde, wijkorganisaties, omwonenden en de werkgroep Noordoosthoek Groen! hebben al geleid tot aanpassingen in de oorspronkelijke plannen. Zo is een pontje vervangen door een vaste brug, vervalt een fietspad bij het hondenuitlaat-gebied en komen er maatregelen om extra belasting door autoverkeer van de Hoornse Dijk te voorkomen. Ook wethouder Van der Schaaf heeft inmiddels enkele malen met een delegatie van de werkgroep gesproken over de rol van de bewoners bij de verdere uitwerking van de plannen.

Het ontwerp Bestemmingsplan Noordoosthoek Hoornse Meer wordt zes weken ter inzage gelegd. Iedereen kan in deze periode zienswijzen indienen. Deze zullen verwerkt worden in het definitieve bestemmingsplan, wat vervolgens ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd zal worden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *