Vensterschoolsymposium in Groningen

groningen-politiek-personen-ton schroor-1‘Talentvol opgroeien in een Vensterschool, Brede School of IKC’

Op donderdag 4 juni organiseren de gezamenlijke partners van de Vensterscholen in Groningen een Symposium over Vensterscholen, Brede Scholen en Integraal Kindcentra (IKC). Dat gebeurt in de Euroborg in Groningen. Het symposium is bedoeld voor professionals die betrokken zijn bij de (door)ontwikkeling van Brede Scholen in Nederland.

Wethouder Onderwijs van de gemeente Groningen, Ton Schroor, heet alle onderwijsprofessionals van harte welkom: “Ik ben heel enthousiast over de onderwerpen die worden gepresenteerd. Ik zie bijzonder uit naar dit inspirerende symposium, vooral om in gesprek te gaan met alle aanwezige professionals.” Het interactieve programma van het symposium staat in het teken van nieuwe onderwijsideeën en dit zal ongetwijfeld boeiende discussies opleveren. Er is ruimte om ervaringen te delen, te leren van anderen en om collega’s te ontmoeten.

groningen-centrum-stadhuis-onderwijsstad-8Groningen Onderwijsstad 2014/2015
Groningen is Onderwijsstad van Nederland 2014/2015. Bovendien bestaan de Groningse Vensterscholen dit jaar 20 jaar. Reden voor de stad om dit symposium kosteloos aan te bieden. Het symposium wordt samen met FC Groningen afgesloten met een feestelijke en verrassende aftrap van het programmaSuccess for All’ voor basisscholen in Groningen.

Wetenschap en praktijk
Directeuren en managers van Brede Scholen uit Amsterdam, Eindhoven en Groningen delen hun ervaringen en visie uit de praktijk. Ook de wetenschappelijke benadering en onderbouwing komen uitgebreid aan de orde. Jeannette Doornenbal, lector Integraal Jeugdbeleid aan de Hanzehogeschool Groningen, houdt een lezing. Daarin belicht ze de drie belangrijkste factoren die bijdragen aan een duurzame brede schoolontwikkeling en talentvolle ontwikkeling van kinderen. Dit zijn ouderbetrokkenheid, een doorgaande leerlijn en ondersteuning en zorg.

‘Success for All’
De Amerikaanse professor Robert Slavin geeft een inleiding over zijn programma ‘Success for All’. Het programma is gericht op het voorkomen en wegwerken van taalachterstanden. De resultaten in de Verenigde Staten zijn goed. Al meer dan 1000 scholen in de VS en 100 scholen in Engeland passen ‘Succes for All’ toe. Het verbetert de taalontwikkeling van leerlingen aanmerkelijk.

Robert Slavin is directeur van het Institute for Effective Education (van de universiteit van York). Tevens is hij hoogleraar Onderwijs aan de universiteit van York. Op grond van zijn verdiensten is Slavin in 2014 benoemd als eredoctor aan de Rijksuniversiteit Groningen.

‘Success for All’ in Groningen
Professor Roel Bosker, hoogleraar Onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, houdt een inleiding over ‘Succes for All’. Hij vertelt over de gezamenlijke aanpak van schoolbesturen, Hanzehogeschool, de Rijksuniversiteit Groningen en de gemeente Groningen om dit programma bij zeven basisscholen uit te rollen. Groningen voert hiermee als eerste in Nederland het programma in.

Prijsuitreiking Leraar Onderwijsstad
Tijdens het symposium vindt ook de prijsuitreiking Leraar Onderwijsstad plaats. Scholieren en ouders hebben twee leerkrachten van het primair onderwijs en twee leerkrachten van het voortgezet onderwijs in de stad genomineerd. De twee winnende leerkrachten ontvangen een geldbedrag wat zij kunnen besteden aan nascholing. De prijs wordt aangeboden door de Hanzehogeschool Groningen, Stenden Hogeschool, Rijksuniversiteit Groningen en de gemeente Groningen.

City of talent
Groningen is niet alleen een echte studentenstad. Ook op het gebied van onderzoek, innovatie en ondernemerschap loopt de stad voorop. Om dat ook in rest van de wereld kenbaar te maken hebben de Rijksuniversiteit, de Hanzehogeschool, het UMCG en de gemeente Groningen hun handen ineen geslagen onder de noemer ‘Groningen, City of Talent’. Zij delen deze expertise ook graag met de rest van Nederland en daarbuiten via hun website cityoftalent.nl.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *