Voorlichting Indische- en Molukse ouderenzorg Residentie Buitenzorg

steden nederland, groningen, paddepoelOp vrijdag 30 januari a.s. bezoekt Theo Boiten, medewerker wetsuitvoering en dienstverlening voor de Stichting Pelita in Oegstgeest, de Dagverzorging voor ouderen van Residentie Buitenzorg. Hij geeft rond 1 uur ’s middags ongeveer een half uur voorlichting over het werk van de Stichting Pelita en de oorlogsgetroffenenwetten. Aansluitend daarop kan iedereen met vragen over de oorlogsgetroffenenwetten (WUV-WUBO-AOR), en met vragen over Indische en Molukse ouderenzorg, bij hem terecht in een inloopspreekuur. Hij is hiervoor tot ongeveer 4 uur in de middag beschikbaar. U hoeft geen afspraak te maken om gebruik te maken van het spreekuur. De voorlichting en het spreekuur zijn bestemd voor zowel cliënten van Residentie Buitenzorg, als belangstellenden van buitenaf.

Locatie: Dagverzorging Residentie Buitenzorg
Adres: Grote Beerstraat 204, Groningen
Kijk voor meer informatie over Stichting Pelita op www.pelita.nl

Waarom een inloopspreekuur?
Stichting Pelita begeleidt aanvragen voor de wetten voor oorlogsgetroffenen uit het voormalige Nederlands – Indië. Een belangrijk aspect hiervan is het opstellen van sociale rapporten, aan de hand waarvan de uitkeringsinstantie Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) in Leiden beslist of de aanvrager aanspraak kan maken op één van de wetten en op een uitkering.

Residentie Buitenzorg vindt het belangrijk dat Stichting Pelita haar doelgroep zo makkelijk mogelijk kan bereiken en stelt graag tijd en ruimte beschikbaar binnen onze cultuurspecifieke zorginstelling.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.