Warmtenet Noordwest naar Paddepoel

Besluit warmtebron voorjaar 2019

Het college van B&W stelt aan de raad voor om in te stemmen met het uitbreiden van het warmtenet Noordwest richting Paddepoel. Daarmee wordt het warmtenet na 1 januari 2019 vanaf Zernike verder uitgebreid richting Planetenlaan, Plutolaan, Zonnelaan en Pleiadenlaan tot aan de Dierenriemstraat. Warmtestad kan hiermee voldoen aan de overeen gekomen verplichtingen met de woningcorporaties en kennisinstellingen.

Wethouder Duurzaamheid Mattias Gijsbertsen: “Warmtenetten zijn cruciaal voor het aardgasloos maken van de stad. We willen daarom verder gaan met de uitbreiding van het warmtenet. Welke duurzame bronnen we uiteindelijk ook gaan gebruiken voor de verwarming, dit warmtenet hebben we sowieso nodig.”

De tijdelijke warmtecentrale op Zernike Campus wordt bijna opgeleverd en is vrijwel klaar om in bedrijf te worden genomen. Deze tijdelijke centrale gaat het aangelegde deel van het warmtenet binnenkort voeden en voorziet onder meer de Hanzehogeschool en het Avebe Innovatiecentrum van warmte.

Een definitief besluit over een nieuwe duurzame bron op Zernike wordt in het voorjaar van 2019 genomen. Het voorkeursscenario, met onder meer restwarmte van datacenters, is inmiddels uitgewerkt.

neder;and 2018, groningen, zernike, byte datacenter, zernikelaan

Met Bytesnet dat zich onlangs vestigde op Zernike Campus, heeft Warmtestad inmiddels een contract getekend en ook datacenter TCN is nadrukkelijk in beeld. Het net kan hiermee in 2020 Zernike, Paddepoel en Selwerd van duurzame warmte voorzien. Om een definitief investeringsbesluit te kunnen nemen moeten er nog enkele randvoorwaarden worden ingevuld zoals de groene stroomgaranties en bankfinanciering. Hiermee zijn nog enkele maanden gemoeid. Daarom is een definitief investeringsbesluit voor de warmtebron voor de herindelingsverkiezingen op 21 november niet meer mogelijk.

Op Zernike Campus is in 2017 al een start gemaakt met de aanleg van het warmtenet. Deze gaat in de toekomst meer dan 10.000 huishoudens, bedrijven en kennisinstellingen op Zernike en de woonwijken Paddepoel, Selwerd, Vinkhuizen en Kostverloren voorzien van duurzame warmte. Het voorstel om in 2019 het warmtenet verder uit te breiden naar de Planetenlaan, Pleiadenlaan en de Dierenriemstraat ligt nu ter besluitvorming bij de gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *