Wat doet de wijkagent voor de buurt?

groningen-politie-wijkagenten-1De minister van Veiligheid en Justitie wil meer wijkagenten aannemen om voor meer veiligheid te zorgen op lokaal niveau, dus in wijk, dorp en stad. De wijkagent maakt deel uit van een zogeheten basisteam, dat bestaat uit zestig tot tweehonderd politiemensen.

 

Ook streeft de minister er naar om wijkagenten meer op straat te laten zijn, onder meer door de administratieve lasten voor hen terug te brengen.

Wat doet een wijkagent voor de buurt?

De wijkagent is verantwoordelijk voor de totale politiezorg binnen zijn wijk. Daar richt hij of zij zich op de aanpak van sociale problemen, maar ook op zaken als overlast, kleine criminaliteit, milieu en verkeer. De wijkagent kan beschikken over een wijkteam, en als het nodig is, krijgt dit team hulp van andere gespecialiseerde politiediensten. In samenwerking met collega’s van de surveillancedienst, recherche, milieu en jeugd werkt de wijkagent voortdurend aan het verbeteren en vergroten van de veiligheid in uw wijk of buurt.

De wijkagent onderhoudt contact met externe partners, zoals de gemeente en maatschappelijke organisaties. Met deze organisaties worden problemen besproken en wordt overlegd hoe de problemen adequaat aangepakt kunnen worden, en door wie. Ook dan is informatie uit de buurt van essentieel belang. Hebt u vragen, tips of opmerkingen over de veiligheid in uw buurt of wijk, neem dan gerust contact op met de uw wijkagent.

Wat doet de wijkagent met uw melding?

Soms gebruikt de wijkagent uw informatie in lopende onderzoeken. Een andere keer neemt de wijkagent aan de hand van uw klacht of probleem poolshoogte en kan de wijkagent bijvoorbeeld degene aanspreken die voor overlast zorgt. Ook kan de wijkagent een probleem doorspelen aan partners, zoals de gemeente of woningbouwverenigingen.

Hoe kom ik in contact met mijn wijkagent?

Dit kan via internet. Kijk op Mijn buurt wie uw wijkagent is, of er eventueel spreekuur in de wijk is en hoe hij/zij te bereiken is. Natuurlijk kunt u ook 0900-8844 bellen voor een afspraak met uw wijkagent.

Waar op het internet vind ik wijkinformatie?

Steeds meer wijken hebben een eigen internetpagina. Wilt u weten of uw wijk een eigen pagina heeft? Klik dan bovenaan deze pagina op de rubriek Mijn buurt. 

Twittert mijn wijkagent ook?

Steeds meer wijkagenten gebruiken Twitter. Ze twitteren over hun dagelijks werk, geven informatie over lokale problemen en vragen u af en toe om op te letten, als er bijvoorbeeld zakkenrollers zijn gesignaleerd. Kijk op Mijn buurt of er in uw buurt wijkagenten zijn die u op Twitter wilt volgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *