Website Week van Kinderen Veilig gelanceerd

De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik lanceert vandaag de nieuwe website http://www.weekvankinderenveilig.nl/. Hierop staat informatie over de Week van Kinderen Veilig en de activiteiten die in deze week van 18 t/m 23 november worden gehouden.
Knipsel

Live chatten met een Officier van Justitie, de landelijke dag van zedenrechercheurs, uitdagingen bij de invoering van de meldcode huiselijk geweld in het onderwijs en nog veel meer; het aanbod tijdens de Week van Kinderen Veilig is zeer divers. De Week van Kinderen Veilig is een maatschappelijk appèl om elke vorm van kindermishandeling te stoppen met hulp en inzet van iedereen. Ieder kind kan immers slachtoffer worden.

Eén kind per klas
Voorkomen en aanpakken van kindermishandeling is hard nodig, want jaarlijks worden maar liefst 119.000 kinderen mishandeld. Gemiddeld heeft één kind in elke schoolklas te maken met een vorm van kindermishandeling.Terwijl alle kinderen in Nederland recht hebben op een veilige en gezonde jeugd, als stabiele start in hun leven. Het lukt nog onvoldoende om de grote aantallen kinderen die slachtoffer worden van kindermishandeling terug te dringen. Hierbij gaat het niet alleen om fysieke mishandeling. Ook emotionele en fysieke verwaarlozing, seksueel misbruik, het getuige zijn van huiselijk geweld en de gevolgen van vechtscheidingen zijn vormen van kindermishandeling.

Website
De website bevat een agenda met een zoekfunctie, achtergrond-informatie over de verschillende activiteiten en de mogelijkheid om activiteiten aan te melden. Naast feitelijke informatie biedt de site videoboodschappen met een persoonlijke oproep van de Taskforceleden.

Voor het melden van (vermoedens van) kindermishandeling verwijzen wij naar de geëigende instanties zoals De Kindertelefoon, het AMK (Advies- en Meldpunt Kindermishandeling) en de Politie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *