Een week van Kinderen Veilig

Logos_WvKV_datum_balkDe Week van Kinderen Veilig is een nieuw initiatief van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik. Met deze week vraagt de Taskforce aandacht voor deze grote maatschappelijke problemen. De Week is een maatschappelijk appèl om elke vorm van kindermishandeling te stoppen en terug te dringen met hulp en inzet van iedereen. Lees verder

Website Week van Kinderen Veilig gelanceerd

De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik lanceert vandaag de nieuwe website http://www.weekvankinderenveilig.nl/. Hierop staat informatie over de Week van Kinderen Veilig en de activiteiten die in deze week van 18 t/m 23 november worden gehouden.
Knipsel

Live chatten met een Officier van Justitie, de landelijke dag van zedenrechercheurs, uitdagingen bij de invoering van de meldcode huiselijk geweld in het onderwijs en nog veel meer; het aanbod tijdens de Week van Kinderen Veilig is zeer divers. Lees verder