Een week van Kinderen Veilig

Logos_WvKV_datum_balkDe Week van Kinderen Veilig is een nieuw initiatief van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik. Met deze week vraagt de Taskforce aandacht voor deze grote maatschappelijke problemen. De Week is een maatschappelijk appèl om elke vorm van kindermishandeling te stoppen en terug te dringen met hulp en inzet van iedereen.

Voorkomen en aanpakken van kindermishandeling: hard nodig
Jaarlijks worden maar liefst 119.000 kinderen mishandeld. Gemiddeld heeft één kind in elke schoolklas te maken met een vorm van kindermishandeling. Het lukt nog onvoldoende om de grote aantallen kinderen die slachtoffer worden van kindermishandeling terug te dringen. Hierbij gaat het niet alleen om fysieke mishandeling. Ook emotionele en fysieke verwaarlozing, seksueel misbruik, het getuige zijn van huiselijk geweld en de gevolgen van vechtscheidingen zijn vormen van kindermishandeling. Voor meer informatie over kindermishandeling en seksueel misbruik verwijzen wij u naar het dossier Kindermishandeling van het Nederlands Jeugd instituut.

Videoboodschap Eberhard van der Laan over kindermishandeling:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *